.

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Δ.Ε. 7.12.2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29η ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
ΤΡΙΤΗ 7-12-2010 ΩΡΑ: 8:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.
α) Κοινοποίηση 2ου υπομνήματος Δημήτρη Αποστολάκη προς το ΤΕΕ για τον ΚΕΝΑΚ για τους ημιυπαίθριους.
β) Επιστολή ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας προς το Νομάρχη Λάρισας για εγγραφές εμπειροτεχνών στα Νομαρχιακά Μητρώα.
γ) Αποστολή εγγράφων Υπουργείου εσωτερικών κλπ. σχετικά με «Διαβούλευση για την 5η έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή».
δ) Δ.Τ. ΤΕΕ «Έντονη αντίδραση του ΤΕΕ στις προτάσεις των βιομηχάνων για κατάργηση του ορίου των ελάχιστων αμοιβών μηχανικών».
ε) Έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών για μεταφορά προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3891/2010.
στ) Επιστολή ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης «εργασιακά θέματα συμβασιούχων ΤΕΕ».
ζ) Επιστολή ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης για αναστολή εφαρμογής ΚΕΝΑΚ.
η) Αποφάσεις Συνέλευσης Εργαζομένων ΤΕΕ.
θ) Προκήρυξη διαγωνισμού ΕΜΠ για την προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση 10 υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών από το κληροδότημα «Σ. Χλωρού».
ι) Δ.Τ. ΤΕΕ για τη Διεθνή Συνάντηση με θέμα: «Θεσμικό Πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού – Κώδικας αμοιβών».

2. Συζήτηση για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (παρούσα κατάσταση, χρηματοδοτικό- κτιριολογικό, επόμενες ενέργειες) με παρουσία καθηγητών του Πανεπιστημίου.

3. Οφειλές ΑΝΔΕΠ σε διπλ. Μηχανικούς και τρόπου κατοχύρωσής τους λόγω εκκαθάρισης της (σχετική επιστολή).

4. Υπογραφή Προεδρικών Διαταγμάτων για τα επαγγελματικά δικαιώματα.

5. Πρόταση συνεργασίας με Τράπεζα Αττικής στην έκδοση του ΕΡΓΟΝ.

Ο Πρόεδρος
Δ. Μαυροματίδης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου