.

ΔΕΗ: Οι μισθοί του Προσωπικού της ΔΕΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παντελώς ανακριβή είναι τα στοιχεία σχετικά με τις αμοιβές του προσωπικού της ΔΕΗ που δημοσιοποιήθηκαν από το κεντρικό δελτίο τηλεοπτικού σταθμού την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2010.
Ειδικότερα, από τα σχετικά στοιχεία της ΔΕΗ προκύπτουν τα ακόλουθα σχετικά με τη μισθοδοσία του προσωπικού της:

Στις 31.12.2005 οι συνολικές μέσες ετήσιες μεικτές αποδοχές του προσωπικού της ΔΕΗ - περιλαμβανομένων των αποδοχών των εργαζομένων που απασχολούνται αδιαλείπτως σε βάρδιες όλες τις ώρες του 24ωρου σε Σταθμούς Παράγωγης, Ορυχεία και εγκαταστάσεις Μεταφοράς και Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας - ανήλθαν σε 2.670 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή σε 37.400 ευρώ ετησίως.

Τα ποσά αυτά εκτιμάται ότι διαμορφώνονται το 2010 σε 3.280 ευρώ μηνιαίως και 46.000 ευρώ αντίστοιχα. Η αύξηση αυτή είναι της τάξεως του 23% σε πέντε χρόνια, από την οποία το 11% αποτελεί ωρίμανση λόγω τριετιών.

Υπογραμμίζεται ότι, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατά την ίδια περίοδο αυξήθηκε κατά 21,9%. Συνεπώς, το σύνολο των αυξήσεων που δόθηκαν, μαζί με την ωρίμανση λόγω των τριετιών, απλώς κάλυψαν τον πληθωρισμό της συγκεκριμένης πενταετίας και, επομένως, η μέση μισθοδοσία των εργαζομένων της ΔΕΗ σε πραγματικές τιμές παρέμεινε σταθερή όλα αυτά τα χρόνια.

Θα πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι, η μέση ηλικία των εργαζομένων στη ΔΕΗ από 44 χρόνια που ήταν το 2005 ανέβηκε στα 49 χρόνια κατά το 2010.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου