.

Αυξημένα τα υδατικά αποθέματα της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι:
Οι πολύ αυξημένες εισροές στους Ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών της, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών, σε συνδυασμό με τα ήδη πολύ υψηλά για την εποχή υδατικά αποθέματα, καθιστούν αναγκαία τη λήψη άμεσων μέτρων για την ασφάλεια των φραγμάτων, αποφυγή πλημμυρών κλπ.

Για το σκοπό αυτό απαιτείται μια σημαντική αύξηση της Υδροηλεκτρικής Παραγωγής κατά την προσεχή περίοδο.
Για να καταστεί εφικτή η απαιτούμενη αυξημένη συμμετοχή των Υδροηλεκτρικών Μονάδων στο Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα, η ΔΕΗ Α.Ε. θα συνεργαστεί με το Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), σύμφωνα με τους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Τα μέτρα αυτά κατ΄ ουδένα τρόπο θα επηρεάσουν την ομαλή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους ανεξαίρετα τους πελάτες μας για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλεται να ληφθούν αυτά.
Στη συνέχεια παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία των εισροών και αποθεμάτων νερών στους Ταμιευτήρες της ΔΕΗ:


2008 
2009 
2010 
ΜΗΝΑΣ 
ΕΙΣΡΟΕΣ  (GWH) 
ΑΠΟΘΕΜΑ (GWH) 
ΕΙΣΡΟΕΣ  (GWH) 
ΑΠΟΘΕΜΑ (GWH) 
ΕΙΣΡΟΕΣ  (GWH) 
ΑΠΟΘΕΜΑ (GWH) 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
44 
950
61
1.906
88 
2.019
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
138 
989
305
1.857
484 
2.007
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  (1‐29) 
159 
1.041
620
1.874
899 
2.279

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου