.

Εγκύκλιο για την Εγκατάσταση ΑΠΕ σε Γεωργική Γη Εξέδωσε το ΥΠΕΚΑ

Εγκύκλιο για την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε γεωργική γη αποστέλλει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφερειακής διοίκησης, με σκοπό την αποσαφήνιση των διατάξεων του σχετικού νόμου (εδώ το πλήρες κείμενο και εδώ διευκρινιστικό σχεδιάγραμμα).

Στην εγκύκλιο περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης και εξυπηρέτησης των αιτημάτων, η έκδοση απαραίτητων δικαιολογητικών, τα στάδια αδειοδοτικής διαδικασίας, η σύναψη συνδέσεων κ.ά, για την εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ σε Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ), συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας των επαγγελματιών αγροτών. Για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης και την παρακολούθηση της χρονικής αλληλουχίας των επιμέρους σταδίων που ακολουθούνται, η εγκύκλιος συνοδεύεται από σχετικό σχεδιάγραμμα.

Η εγκύκλιος, με τίτλο «Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3851/2010 σχετικών με την εξέταση αιτημάτων για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας των επαγγελματιών αγροτών», έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (Ενέργεια > Υπηρεσία ΑΠΕ > Ενημέρωση Επενδυτών).

Ας σημειωθεί ότι το προϋπάρχον κείμενο «Οδηγός υποβολής νέων αιτήσεων που υποβάλλονται από αγρότες, για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ εγκατεστημένης ισχύος έως 100kW», που υπήρχε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ, παύει να ισχύει. Αντικαθίσταται από την παραπάνω εγκύκλιο, η οποία συμπυκνώνοντας τη γνώση και εμπειρία των τελευταίων μηνών αποτελεί ένα πλήρες διευκρινιστικό κείμενο, επιβοηθητικό για τους μελλοντικούς επενδυτές σε τεχνολογίες ΑΠΕ στη γεωργική γη, αλλά και για τις υπηρεσίες που εξυπηρετούν τα αιτήματά τους.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου