.

Εναρμόνιση Οδηγίας 2009/72 για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Με επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΔΕΗ το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανακοίνωσε την απόφαση για την επιλογή για το Σύστημα Μεταφοράς του μοντέλου του "Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς", στο πλαίσιο της προετοιμασίας προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας στις απαιτήσεις της οδηγίας 2009/72 για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Το ΥΠΕΚΑ προχωρεί στην ετοιμασία του συνόλου των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στις Οδηγίες 2009/72 και 73 (3ο ενεργειακό πακέτο) ώστε να ολοκληρωθούν οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από τις οδηγίες.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου