.

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Δ.Ε. 10.1.2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
ΤΡΙΤΗ 11-1-2011 ΩΡΑ: 8:00 μ.μ.

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.
α) Παραίτηση συν. Καβελίδη Σίμου από μέλος της Δ.Ε. και από σύνδεσμος μεταξύ Δ.Ε. και Μ.Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων. Νέο μέλος στη Δ.Ε. ο συν. Δεσποτίδης Κων/νος.
β) Έγγραφο επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας του ΤΕΕ για τις κατηγορίες έργων τύπου Β (έργα χωρίς τεχνικό αντικείμενο και ειδικές δράσεις).
γ) Την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 6:00 μ.μ. η κοπή πίτας του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στο Grand café της Κοζάνης.
δ) Στις 6 Φεβρουαρίου 2011 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα οι εκλογές του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

2. Οριστικοποίηση κειμένου θέσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για το σχέδιο νόμου τροποποίησης θεσμικού πλαισίου για τα δημόσια έργα.

3. Συζήτηση για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

4. Εισήγηση Ο.Ε. «Διατύπωση προτάσεων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για τα σενάρια απελευθέρωσης της ενέργειας και τις επιπτώσεις στη Δυτική Μακεδονία».


Ο Πρόεδρος
Δ. Μαυροματίδης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου