.

Φ. Κουβέλης: Ερώτηση προς τους κ.κ. Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα την ατμοσφαιρική ρύπανση στη Δυτική Μακεδονία

Ερώτηση προς τους κ.κ. Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα την ατμοσφαιρική ρύπανση στη Δυτική Μακεδονία κατέθεσε ο Φώτης Κουβέλης. To περιεχόμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το Κέντρο Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο ανέλυσε το σύνολο των μετρήσεων του έτους 2010 από τους 15 σταθμούς μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον ενεργειακό άξονα Φλώρινα - Αμύνταιο - Πτολεμαΐδα - Κοζάνη, το περιβαλλοντικό πρόβλημα που προκύπτει αξιολογείται ως «ιδιαιτέρως σοβαρό», καθώς το ποσοστό υπερβάσεων ανέρχεται σε 43%.

Μολονότι η σχετική Οδηγία της Ε.Ε για τις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων ορίζει ότι οι υπερβάσεις τους δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 9,6% του συνολικού αριθμού των μετρήσεων ανά έτος, τα αιωρούμενα σωματίδια έφτασαν στην περιοχή των Αναργύρων το 43%, στη Φλώρινα το 42%, στην Πτολεμαΐδα το 31% και στην Κοζάνη το 20%.

Με δεδομένο ότι η Οδηγία 1999/30/ΕΕ ορίζει ότι η μέση τιμή συγκεντρώσεων PM10 δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 50 μg/m3 περισσότερες από 35 ημέρες τον χρόνο,

ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Έχουν αποτιμηθεί οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία; Συγκεκριμένα, έχουν εκπονηθεί επιδημιολογικές μελέτες για την περιοχή του ενεργειακού άξονα Φλώρινας-Αμύνταιου-Πτολεμαΐδας-Κοζάνη; Αν ναι, ποια τα συμπεράσματά τους σχετικά με αναπνευστικά προβλήματα, δυσπλασίες, καρκίνο, κλπ;

Με ποιους τρόπους θα απαιτήσει η κυβέρνηση από τη ΔΕΗ ΑΕ να λάβει άμεσα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος σε αέρα, έδαφος και υπέδαφος;

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου