.

Πωλήσεις 4 μονάδων της ΔΕΗ εάν αποτύχουν τα swaps

Πηγή: capital.gr

Πιθανή αποτυχία της διαδικασίας των ανταλλαγών ισχύος, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια είτε στην πώληση είτε στην ενοικίαση των τεσσάρων πιο σύγχρονων μονάδων λιγνίτη της ΔΕΗ. Αυτό αναφέρεται στο σχέδιο που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προβλέπει ειδικότερα ότι σε περίπτωση που μέρος ή ολόκληρη η διαδικασία των συμφωνιών ανταλλαγής ενέργειας αποτύχει ή δεν ολοκληρωθεί από τη ΔΕΗ τότε η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να επιλέξει μια από τις παρακάτω λύσεις:

1. Μονομερείς παραχωρήσεις μέσω διαγωνισμών ισχύος του 40% των λιγνιτικών της ΔΕΗ αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2013

2. Πώληση ή ανταλλαγή των ακόλουθων μονάδων λιγνίτη της ΔΕΗ: Άγιος Δημήτριος 5, Μελίτη, Μεγαλόπολη 3 και Μεγαλόπολη 4


Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της Κομισιόν, η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για τα ισοδύναμα μέτρα που θα οδηγήσουν σε άρση του μονοπωλίου της ΔΕΗ στο λιγνίτη, δίνει σε ενδιαφερόμενους δικαίωμα πρόσβασης στην ενέργεια μέσω ανταλλαγής ενέργειας από ένα πορτοφόλιο μονάδων. Σύμφωνα με την πρόταση της κυβέρνησης δεν παρέχεται η διαχείριση της ενέργειας συγκεκριμένων μονάδων.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι στο πλαίσιο των ανταλλαγών θα εκχωρηθεί ενέργεια ισχύος 457MW από τέσσερις μονάδες της ΔΕΗ, τον Άγιο Δημήτριο 5, τη Μελίτη, τη Μεγαλόπολη 3 και τη Μεγαλόπολη 4. Μάλιστα όπως αναφέρεται στο σχέδιο που δημοσιεύεται, εκείνο που θα εκχωρηθεί με αντάλλαγμα είναι δικαιώματα εκμετάλλευσης επί των μονάδων λιγνίτη (drawing rights agreements DRAs).

Πάντως ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε συγκεκριμένη διατύπωση στο ελληνικό κείμενο που ανακοινώθηκε, που αναφέρει αναλυτικά ότι: «Επιπροσθέτως, οι ανταγωνιστές θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε ποσοστό 40% σε νέες μονάδες καύσης λιγνίτη». Η διατύπωση αυτή που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εισόδου ιδιωτών στις νέες μονάδες της ΔΕΗ. Ωστόσο στο αγγλικό κείμενο αναφέρεται θα δοθεί δικαίωμα DRA’s στις νέες μονάδες και όχι ότι θα παραχωρηθεί μετοχικό ποσοστό.

Σημειώνεται ότι στην ανακοίνωση προβλέπεται και η βραχυπρόθεσμη – μεταβατική ανταλλαγή ισχύος TDR’s (transitory drawing rights) που θα αφορούν τις ακόλουθες μονάδες
Άγιος Δημήτριος 1,2,3,4, Αμύνταιο 1,2 και Καρδιά 2,3,4.

Μια ακόμη σημαντική παράμετρος των όσων αναφέρονται αφορά τις αποσύρσεις μονάδων που θα υποχρεωθεί να υλοποιήσει η ΔΕΗ. Αναλυτικά το πρόγραμμα αποσύρσεων, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν, περιλαμβάνει:
- Πτολεμαΐδα 2 116MW 2011
- Πτολεμαΐδα 3 116MW 2014
- Πτολεμαΐδα 4 274MW 2015
- Liptol 1 30ΜW 2012
- Liptol 2 8MW 2012
- Μεγαλόπολη 1,2 2010.

Το 2020 αναμένεται να αποσυρθούν οι μονάδες Άγιος Δημήτριος 1,2,3,4, Αμύνταιο 1,2 και Καρδιά 2,3,4.


Η Κομισιόν αναφέρει ότι θα υπάρχει στενή επίβλεψη της διαδικασίας και η Ελληνική κυβέρνηση καλείται να καταθέσει την πρώτη έκθεση προόδου για τα swaps μέχρι τις 30 Ιουνίου. Παράλληλα θα δημιουργηθεί επιτροπή εποπτείας που θα υποβάλει εκθέσεις συμμόρφωσης στην Ε.Ε. με στόχο την επίτευξη της παραχώρησης από τη ΔΕΗ του 40% της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου