.

ΥΠΕΚΑ: ΚΥΑ για τον καθορισμό της ποσότητας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων αερίων που διατίθενται προς δημοπράτηση

Στον καθορισμό της ποσότητας των αδιανέμητων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της περιόδου 2008-2012 που θα δημοπρατηθούν το 2011, προχώρησαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση τα Υπουργεία Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Η ποσότητα ορίζεται σε 10.000.000 τόνους δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, όπως προκύπτει από τα μέχρι σήμερα αδιανέμητα δικαιώματα εκπομπής που προορίζονταν για την κάλυψη νέων βιομηχανικών μονάδων της περιόδου 2008-2012 και τις εκτιμήσεις που υπάρχουν για τη λειτουργία νέων μεγάλων βιομηχανικών μονάδων την επόμενη διετία.

Με τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, η Ελλάδα κάνοντας χρήση των διατάξεων της κοινοτικής οδηγίας, αποκτά έσοδα που θα αποδοθούν στο «Πράσινο Ταμείο». Η τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή ανά τόνο δικαιώματος εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα είναι περίπου 14 ευρώ/ τόνο.

Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας δημοπράτησης θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών η οποία θα εκδοθεί εντός του Ιανουαρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ:
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=456&language=el-GR

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου