.

Τίνα Μπιρμπίλη: Ομιλία στην Κοζάνη [20.12.2010] για σχεδιασμό

Τα ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, το ποικιλόμορφο φυσικό περιβάλλον και η κυρίαρχη θέση του τομέα της ενέργειας στην περιφερειακή οικονομία, συνθέτουν ένα πλαίσιο το οποίο με την εφαρμογή του κατάλληλου αναπτυξιακού μοντέλου, μπορεί να αναδειχθεί σε ελκυστικό τόπο ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και διαβίωσης.

Το παραδοσιακό μοντέλο παραγωγής, διαχείρισης και κατανάλωσης ενέργειας, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, οδηγεί τις περισσότερες φορές σε ανεξέλεγκτη κατανάλωση, στην ταχεία εξάντληση των ενεργειακών πόρων και στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Οι επιπτώσεις της μη ορθολογικής χρήσης της ενέργειας είναι ορατές, με πλέον δραματική αυτή που αφορά στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή αλλά και των ρύπων, που υποβαθμίζουν την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε και ευθύνονται για σημαντικά προβλήματα υγείας των κατοίκων της περιοχής.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Κυβέρνηση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η ΔΕΗ, δημιουργούμε ένα νέο μοντέλο που σέβεται το περιβάλλον και τον άνθρωπο:

* Επενδύουμε στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
* Παίρνουμε μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.
* Στηρίζουμε το Εθνικό καύσιμο, το λιγνίτη, επενδύοντας στις νέες καθαρές λιγνιτικές μονάδες Πτολεμαΐδα V και Μελίτη II.
* Υλοποιούμε τις μετεγκαταστάσεις οικισμών και
* στηρίζουμε την αειφορική ανάπτυξη του επιχειρηματικού τομέα και του αγροτικού χώρου.

Η Δυτική Μακεδονία, αποτελεί το ενεργειακό κέντρο της χώρας και όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα σας χρωστάει την ανάπτυξή της.
Με συγκεκριμένες και απόλυτα υλοποιήσιμες αλλά και περιβαλλοντικά φιλικές στρατηγικές, θέλουμε να την καταστήσουμε σημαντικό παίκτη στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Τον τελευταίο χρόνο προσπαθούμε να αλλάξουμε το τοπίο στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη χώρα μας. Έχουμε λάβει μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της απλοποίησης των αδειοδοτικών διαδικασιών και του περιορισμού της γραφειοκρατίας.
Ο νόμος για τις ΑΠΕ δημιουργεί μια νέα δυναμική στον κλάδο και περιμένουμε ήδη από αυτόν τον χρόνο, σημαντική αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε όλη τη χώρα.
Ασφαλώς όμως δε μένουμε μόνο στις νομοθετικές πρωτοβουλίες. Η ΔΕΗ προχωρά γρήγορα σε αναπτυξιακά έργα σε όλη την Ελληνική επικράτεια και στον τομέα των ΑΠΕ. Κορωνίδα αυτών των έργων θα είναι το Φ/Β πάρκο 200 MW, το μεγαλύτερο στον κόσμο, εδώ στην περιοχή σας. Ένα έργο-οδηγό για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, που θα δημιουργήσει άμεσα θέσεις απασχόλησης και θα δώσει μια νέα αναπτυξιακή πνοή.
Πρόκειται για επένδυση με συνολικό ύψος της τάξης των 600 εκατομμυρίων ευρώ η οποία πιστεύουμε ότι θα δώσει συνέχεια στον ενεργειακό χαρακτήρα της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, το έργο αναμένεται να αναπτυχθεί σε περιοχή 5.200 στρεμμάτων στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. Το Πάρκο αναμένεται να παράγει καθαρή ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο καλύπτοντας την ηλεκτρική κατανάλωση περίπου 55.000 νοικοκυριών. Παράλληλα, με την παραγωγή 260.000 MWh καθαρής ενέργειας, επιτυγχάνεται αποφυγή εκπομπών περίπου 300.000 τόνων CO2 ανά έτος στην ατμόσφαιρα.
Ταυτόχρονα, θα κατασκευαστεί στην ίδια περιοχή και μονάδα κατασκευής φωτοβολταϊκών συστημάτων ώστε να αυξηθεί σημαντικά η εθνική προστιθέμενη αξία στο έργο και να δημιουργηθούν μόνιμες θέσεις εργασίας.
Παράλληλα η ΔΕΗ μελετάει επιχειρηματικό σχέδιο εκμετάλλευσης των προς αποκατάσταση εδαφών των εξαντλημένων ορυχείων στην Δυτική Μακεδονία, με την χρήση ενεργειακών καλλιεργειών.
Η δυναμική αυτή παρέμβαση με την εισαγωγή νέων ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών, όπως η ηλιακή, η αιολική ενέργεια και η βιομάζα, στο ενεργειακό μίγμα της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας, μπορεί να οδηγήσει όλη την περιοχή σε μια νέα εποχή βιώσιμης ενεργειακά και περιβαλλοντικά ανάπτυξης.
Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ αποτελούν σημαντικό, αλλά δεν είναι το μόνο κομμάτι της ευρύτερης Στρατηγικής μας για την περιοχή. Η ΔΕΗ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, έχει δρομολογήσει, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου έως το 2015, παραγωγικές επενδύσεις πάνω από 1.8 δισ. ευρώ.
Προβλέπεται η αντικατάσταση παλιών και ρυπογόνων Μονάδων με νέες, σύγχρονης τεχνολογίας, στις οποίες θα εφαρμόζονται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η απόσυρση των μονάδων γίνεται με απόλυτη συνάρτηση και συνέπεια σε σχέση με την κατασκευή δυο νέων λιγνιτικών Μονάδων – της Πτολεμαΐδας V και της Μελίτης II, διασφαλίζοντας στο ακέραιο τις θέσεις εργασίας, αλλά και την ενεργειακή επάρκεια της χώρας.

Κυρίες και κύριοι,
Ξεκινάμε άμεσα έναν ευρύτερο διάλογο για ένα Σχέδιο Δράσης για τη Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στην Πράσινη Ανάπτυξη. Ένα σχέδιο δράσης που αποβλέπει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας με όρους βιώσιμης ανάπτυξης στην Κοζάνη και ευρύτερα στη Δυτική Μακεδονία και που επεξεργαστήκαμε από κοινού το Υπουργείο, η Περιφέρεια και η ΔΕΗ.
Μέσω του Σχεδίου προτείνεται η υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης, με την αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας στον τομέα της ενέργειας, στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης και με παράλληλη αντιμετώπιση και διαχείριση των περιβαλλοντικών δυνατοτήτων της ευρύτερης ενεργειακής λεκάνης, των Νομών Κοζάνης και Φλώρινας.
Η πρώτη φάση υλοποίησης του Σχεδίου 2010 - 2013 (έτος ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ), υπολογίζεται ότι θα απορροφήσει κονδύλια ύψους 160 εκατ.
Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις του Σχεδίου Δράσης κατανέμονται σε τέσσερεις Άξονες: Ενέργεια, Ποιότητας του περιβάλλοντος, Επιχειρηματικότητα και Περιβαλλοντική Γεωργία - Αγροτική Οικονομία.

Η βελτίωση της Ποιότητας του περιβάλλοντος προς όφελος του συνόλου των πολιτών της περιοχής, αλλά και των πολιτών όλου του κόσμου, θα επιτευχθεί με την υλοποίηση δράσεων βελτίωσης και ενεργής διαχείρισης του περιβάλλοντος στον αστικό χώρο, ανάπτυξης σύγχρονων φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, βελτίωσης των περιβαλλοντικών συνθηκών και ανάπλασης του τοπίου.
Μια από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις του Σχεδίου για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και την ανάπλαση του τοπίου στον ενεργειακό άξονα Κοζάνης - Πτολεμαΐδας - Φλώρινας με έργα αποκατάστασης των εδαφών από την εκμετάλλευση των ορυχείων, αξιοποίησης των παραλίμνιων περιοχών και των πολιτιστικών χώρων και ανάπτυξης δυναμικών καλλιεργειών, είναι η εκπόνηση «Στρατηγικής Μελέτης, ενός MasterPlan αξιοποίησης των νέων εδαφών».
Η εκπόνηση του MasterPlan θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της ΔΕΗ Α.Ε. καθώς και από κονδύλια του Τοπικού Πόρου.
Η Επιχειρηματικότητα, που αποτελεί τον τρίτο Άξονα του Σχεδίου Δράσης, θα στηριχτεί με δράσεις προώθησης της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, της ψηφιακής τεχνολογίας και των ΑΠΕ, ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της τοπικής οικονομίας.
Τέλος, προκειμένου να επιτευχθεί αειφόρος ανάπτυξη της Αγροτικής οικονομίας με σεβασμό στο περιβάλλον, προτείνονται μέσω του Σχεδίου Δράσης, παρεμβάσεις Περιβαλλοντικής Γεωργίας, όπως η επέκταση της καλλιέργειας ενεργειακών φυτών, με στόχο την ανάπτυξη των βιοκαυσίμων (π.χ. καλλιέργεια αγριο-αγκινάρας) και η ενίσχυση δυναμικών καλλιεργειών με εξαγωγικές προοπτικές (βιολογικές καλλιέργειες στις παραλίμνιες περιοχές, καλλιέργεια τρούφας, κρόκου κ.α.).
Το Σχέδιο Δράσης, θα συνδράμει την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που απορρέουν από την επιτάχυνση των τεχνολογικών μεταλλάξεων, ενισχύοντας ταυτόχρονα, δυναμικά και μακροπρόθεσμα, την οικονομική και κοινωνική συνοχή.
Είναι ένα πολύ-επίπεδο Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία και περιέχει στοιχεία από το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΔΕΗ σε συνδυασμό με τις προτάσεις για την περιοχή της Περιφέρειας, οι οποίες προέκυψαν ως αποτέλεσμα πλατιάς διαβούλευσης της Περιφέρειας με 22 Φορείς του Νομού Κοζάνης. Οι προτάσεις αυτές έχουν ήδη καταγραφεί και κατατεθεί με την πρόταση «ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΙΣ».

Κυρίες και κύριοι,
Στη Δυτική Μακεδονία κάνουμε στροφή στην ανάπτυξη. Θα επιδιώξουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο που σέβεται το περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Με τις μεγάλες επενδύσεις της ΔΕΗ και την υλοποίηση των έργων του Σχεδίου Δράσης, θα διασφαλίσουμε την αειφόρο ανάπτυξη και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, παράγοντες που αποτελούν τα θεμέλια της αξιοποίησης του τοπικού οικονομικού και ανθρώπινου κεφαλαίου.
Κινητοποιούμε πόρους, δημιουργούμε συνέργειες και σε διαβούλευση με την Τοπική Κοινωνία αναδεικνύουμε τη Δυτική Μακεδονία σε Κέντρο των Σύγχρονων Ενεργειακών Εξελίξεων και της Πράσινης Ανάπτυξης.
Σας ευχαριστώ πολύ»

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου