.

Οι διαδικασίες απλοποίησης και επιτάχυνσης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης στο Υπουργικό Συμβούλιο

Οι διαδικασίες απλοποίησης και επιτάχυνσης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης παρουσιάστηκαν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο από την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη.
Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων είναι μία διαδικασία υποχρεωτική από το Κοινοτικό και Θεσμικό Πλαίσιο. Στην Ελλάδα δυστυχώς εφαρμόζεται με έναν ιδιαίτερα μακροχρόνιο και χρονοβόρο τρόπο. Η χώρα μας εμφανίζει σε σύγκριση με τα άλλα Κράτη - Μέλη της ΕΕ έναν δυσανάλογα μεγάλο αριθμό έργων και δραστηριοτήτων σε μια πληθώρα κατηγοριών, που υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση. Επίσης, παρατηρούνται συχνά πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και ουσιαστικά αδυναμία του ενδιαφερομένου να παρακολουθήσει τη διαδικασία εξέλιξης της περιβαλλοντικής αδειδότησης, ενώ η αναγκαία εμπλοκή του κοινωνικού συνόλου κατά κανόνα δεν γίνεται έγκαιρα και με ουσιαστικό τρόπο.

Με το πρόγραμμα παρεμβάσεων που δρομολογείται, μειώνεται δραστικά ο χρόνος περιβαλλοντικής αδειοδότησης και απλοποιούνται οι διαδικασίες, ενώ παράλληλα όχι μόνο εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος αλλά γίνεται πιο αποτελεσματική και με ουσιαστικότερες συμμετοχικές διαδικασίες.

Ειδικότερα με το πρόγραμμα μέτρων επιτυγχάνονται μεταξύ άλλων:

* Η μείωση του μέσου χρόνου περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με στόχο την προσέγγιση του μέσου όρου των Κρατών - Μελών της ΕΕ.
* Η μείωση του φόρτου των υπηρεσιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά 50%. Τον στόχο αυτό υπηρετούν η καθιέρωση τυποποιημένων περιβαλλοντικών όρων οι οποίοι θα εντάσσονται στις άδειες εγκατάστασης ή λειτουργίας, καθώς και διαμόρφωση εξειδικευμένων προδιαγραφών για επί μέρους κατηγορίες Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
* Η επιτάχυνση των διαδικασιών γνωμοδότησης και η μείωση του αριθμού των απαιτούμενων υπογραφών για την έκδοση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ).
* Το «άνοιγμα» των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην κοινωνία και η ενίσχυση της δυνατότητας παρέμβασης σε πρώιμο στάδιο σχεδιασμού των έργων και των δραστηριοτήτων. Η εισαγωγή της προκαταρκτικής διερεύνησης είναι καθοριστική για το σκοπό αυτό.
* Η αύξηση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών και η προσωποποίηση της ευθύνης της διοίκησης απέναντι στον πολίτη.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου