.

Π. Κουκουλόπουλος: Ερώτηση για το θέμα της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών από αγρότες στο Ν. Κοζάνης

Παίρνοντας αφορμή από τα όσα δήλωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος Ζερβός στις 11/1/2011 στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Περιβάλλοντος και Έρευνας της Βουλής, σχετικά με την αδυναμία εξυπηρέτησης όλων των αιτημάτων αγροτών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, λόγω υπερκάλυψης της ταυτοχρονισμένης μέγιστης ζήτησης, κάτι που αφορά 16 Νομούς της χώρας, μεταξύ των οποίων και το Νομό Κοζάνης, ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Κοζάνης Πάρις Κουκουλόπουλος, μαζί με άλλους 17 συναδέλφους του, κατέθεσε χθες σχετική ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργεια, Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Με την ερώτηση οι βουλευτές ζητούν να απαντηθούν μια σειρά σημαντικότατων ερωτημάτων που προκύπτουν απ΄ την εξέλιξη αυτή, καθώς όλοι οι αγρότες που κατέθεσαν αιτήσεις επιβαρύνθηκαν και με ένα σημαντικό κόστος που κυμαίνεται μεταξύ 3.000 και 4.000 ευρώ!
Το ακριβές περιεχόμενο της ερώτησης είναι το εξής: «Κατά την κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Περιβάλλοντος και Έρευνας, 1.11.2011, έγινε γνωστό ότι η ΔΕΗ έχει αποστείλει έγγραφο στη ΡΑΕ επισημαίνει ότι σε δεκαέξη (16) νομούς της χώρας προκύπτει ότι η συνολική αιτηθείσα ισχύς, μόνο για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, υπερβαίνει την ταυτοχρονισμένη μέγιστη ζήτηση του νομού και θεωρεί ότι μετά βεβαιότητας θα υπάρξει κορεσμός δικτύων και αδυναμία ικανοποίησης αιτημάτων με εύλογο κόστος. Η επισήμανση αυτή της ΔΕΗ αφορά στους νομούς Βοιωτίας, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Ξάνθης, Φλώρινας, Αιτωλοακαρνανίας, Αρτας, Πρέβεζας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, και Λακωνίας. Η εξέλιξη αυτή καθιστά ουσιαστικά αδύνατη την έγκριση αιτήσεων που έχουν κατατεθεί από αγρότες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Παράλληλα στην πλειοψηφία των νομών της χώρας η συνολικά αιτηθείσα ισχύς, μόνο για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, υπερβαίνει και το διπλάσιο της ταυτοχρονισμένης ελάχιστης ζήτησης στις ώρες 11-16, ώρες μέγιστης παραγωγής φωτοβολταϊκών σταθμών, ενώ σε αρκετούς νομούς η συνολική αιτηθείσα ισχύς, μόνο για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, πλησιάζει την ταυτοχρονισμένη μέγιστη ζήτηση του νομού.
Eπιπροσθέτως η ΔΕΗ αντιμετωπίζει δυσκολίες για την εξέταση των κατατεθεισών αιτήσεων λόγω της έλλειψης του αναγκαίου τεχνικού προσωπικού για την πραγματοποίηση των αναγκαίων αυτοψιών. Eπισημαίνεται τέλος, ότι οι αγρότες έχουν ήδη καταβάλει σημαντικά ποσά για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, τα οποία θα χάσουν σε περίπτωση που αυτές απορριφθούν. Το κόστος της αίτησης ανέρχεται σε 3.000 με 4.000 ευρώ, τιμές στις οποίες συμπεριλαμβάνονται το παράβολο (300 ευρώ + ΦΠΑ για σταθμούς ισχύος μέχρι 20 KW και 500 ευρώ + ΦΠΑ για σταθμούς ισχύος από 20 έως 100 KW) και το κόστος της μελέτης, το οποίο ποικίλλει ανάλογα με τη διαδικασία που επέλεξε ο ενδιαφερόμενος επενδυτής να ακολουθήσει.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:
α) Ποια είναι η μελέτη που είχε πραγματοποιηθεί από το ΥΠΕΚΑ, τη ΔΕΗ ή άλλο κρατικό φορέα για την αποτύπωση του βαθμού κορεσμού των δικτύων – ή των γραμμών τάσης - της ΔΕΗ στους νομούς της χώρας, ενόψει της νομοθέτησης της δυνατότητας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών γενικότερα αλλά και ειδικότερα από αγρότες; (αντίγραφο της μελέτης να κατατεθεί)
β) Ποια είναι η προοπτική επέκτασης των δικτύων στους νομούς στους οποίους τα δίκτυα είναι κορεσμένα, με ποιο χρονοδιάγραμμα και με δαπάνη ποιού μέρους;
γ) Ποιος είναι ο αριθμός των αιτήσεων αγροτών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συνολικά και χωριστά σε κάθε ένα από τους 16 παραπάνω νομούς;
δ) Ποια τα περιθώρια εγκατάστασης φωτοβολταϊκών από αγρότες σε καθένα από τους υπόλοιπους νομούς της χώρας και πόσες αιτήσεις αγροτών μπορεί να ικανοποιήσουν;
ε) Ποιο το χρονοδιάγραμμα της ΔΕΗ για την εξέταση των αιτήσεων των αγροτών για την εγκατάσταση φωτοβολταικών στους νομούς που δεν έχουν πρόβλημα κορεσμού στα δίκτυα τους;
στ) Πόσες από τις αιτήσεις των αγροτών (ως προς την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών) προετοιμάστηκαν, ως προς την αναγκαία τεχνική μελέτη, μέσω των μελετητικών γραφείων με τα οποία συνεργάσθηκε η ΠΑΣΕΓΕΣ;
ζ) Σε περίπτωση που δεν προκύψει δυνατότητα έγκρισης αιτήσεων τόσο στους δεκαέξη νομούς που αντιμετωπίζουν ήδη το πρόβλημα κορεσμού στα δίκτυα της ΔΕΗ όσο και στους υπόλοιπους νομούς, αν εξετάζεται η επιστροφή του παραβόλου που έχει κατατεθεί από τους αγρότες κατά την υποβολή των αιτήσεων τους στη ΔΕΗ;
η) Σε ποιες διορθωτικές ενέργειες προτίθενται να προβούν τα συναρμόδια Υπουργεία ώστε να αμβλυνθεί το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στους αγρότες;

Οι ερωτώντες Βουλευτές: Πάρις Κουκουλόπουλος, Κωνσταντίνος Καρτάλης, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Σούλα Μερεντίτη, Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος, Νίκος Σαλαγιάννης, Γιάννης Αμοιρίδης, Σοφία Γιαννακά, Γιώργος Φλωρίδης, Μαρία Θεοχάρη, Αλέξανδρος Αθανασιάδης, Λεωνίδας Γρηγοράκος, Έκτορας Νασιώκας, Θανάσης Παπαγεωργίου, Τόνια Αντωνίου , Μιχάλης Κατρίνης, Μιχάλης Τζελέπης, Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου