.

ΔΕΗ: Εμπλοκή με την απόσυρση παλαιών μονάδων

Αναδημοσίευση: Ημερησία .

Συνολική ηλεκτρική ισχύ 400 MW προγραμματίζει να θέσει εκτός συστήματος η ΔΕΗ στο πλαίσιο της σταδιακής απόσυρσης των παλαιών μονάδων της, ωστόσο οι διαφωνίες με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κρατούν θολό το τοπίο όσον αφορά την ταυτότητα των μονάδων που θα αποσυρθούν.

Σε πρόσφατη επιστολή προς τη ΡΑΕ η ΔΕΗ ενημέρωσε ότι πέραν της οριστικής απόσυρσης της λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαΐδα Ι», ισχύος 70 MW, η οποία πρακτικά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας από το καλοκαίρι, σχεδιάζει, επίσης, να αποσύρει άμεσα τις λιγνιτικές μονάδες Ι και ΙΙ του ατμοηλεκτρικού σταθμού Μεγαλόπολης συνολικής ισχύος 250 MW και να τις θέσει στη διάθεση του Διαχειριστή του Συστήματος αποκλειστικά για την κάλυψη των εφεδρειών της Πελοποννήσου, καθώς και τη μονάδα Ι του ατμοηλεκτρικού σταθμού Κερατέας - Λαυρίου, ισχύος 150 ΜW, που θα τεθεί σε καθεστώς εφεδρείας έκτακτων αναγκών.

«Πράσινο φως»
Το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ότι η ΔΕΗ μετά την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της μονάδας «Λαύριο 5» είναι υποχρεωμένη να θέσει σε εφεδρεία παλαιές μονάδες ισόποσης ισχύος εφόσον ο Διαχειριστής του Συστήματος (ΔΕΣΜΗΕ) δώσει το «πράσινο φως» με γνώμονα τη διαθεσιμότητα επαρκούς δυναμικού παραγωγής.

Ο ΔΕΣΜΗΕ, όμως, σε επιστολή προς τη ΡΑΕ, εκφράζει αντιρρήσεις για την απόσυρση των μονάδων «Μεγαλόπολη 1» και «2», ισχύος 250 MW, καθώς θεωρεί απαραίτητη τη λειτουργία τους φέτος το καλοκαίρι για τη στήριξη του συστήματος στην Πελοπόννησο και προτείνει τη λειτουργία και των δύο αυτών μονάδων για 1.500 ώρες, κατά το διάστημα αυτό. Ας σημειωθεί ότι οι μονάδες «Μεγαλόπολη 1» και «2» βρίσκονται σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας (20.000 ώρες) από 1ης Ιανουαρίου 2008.

Αλλη πρόταση
Στο πλαίσιο αυτό η ΡΑΕ θεωρεί ότι η ΔΕΗ πρέπει να προτείνει άλλη μονάδα ισόποσης ισχύος στη θέση των μονάδων Ι και ΙΙ της Μεγαλόπολης «των οποίων η απόσυρση ή θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών ίσως είναι πιο εύλογο να γίνει στο πλαίσιο της αναμενόμενης θέσης σε εμπορική λειτουργία μέσα στο 2012 της νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου στη Μεγαλόπολη», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Ρυθμιστική Αρχή στην επιστολή της.

Ως προς την οριστική απόσυρση της μονάδας 1 του σταθμού της Πτολεμαΐδας, η ΡΑΕ, παρά τις ενστάσεις που διατυπώνει για τις διαδικασίες που έχει ακολουθήσει η ΔΕΗ ως σήμερα, δηλώνει ότι έχει δρομολογήσει την παροχή γνωμοδότησης προς την υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την έκδοση της αναγκαίας υπουργικής απόφασης σχετικά με το οριστικό κλείσιμο του συγκεκριμένου ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου