.

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Δ.Ε. 28.2.2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
ΤΡΙΤΗ 1-3-2011 ΩΡΑ: 8:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Επικύρωση πρακτικών.

2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.
α) Επιστολή ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς για διευκρινήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις ενεργειακών μηχανικών στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον».
β) Επιστολή ergo design support για συνδιοργάνωση – πρόσκληση και χαιρετισμό στην ημερίδα που διοργανώνει τη Δευτέρα 21-3-2011 στο αμφιθέατρο εργοστασίου παραγωγής σκυροδέματος της ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ με θέμα «Ευρωκώδικες EC2 και EC8 – Performance pushover analysis και εφαρμογή στο στατικό πρόγραμμα FESPA -10.
γ) Επιστολή Προέδρου Σπίρτζη για εφαρμογή προγράμματος Διαύγεια.
δ) Δ.Τ. Συλλόγων Εργοληπτών εξόφλησης χρεών – χρηματοδοτικά προγράμματα – ανεργία.
ε) Επιστολή ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης για διαδικασία ορισμού Ενεργειακών Επιθεωρητών.
στ) Επιστολή ΤΕΕ Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης «Αναθεώρηση περιφερειακών πλαισίων χωροταξικού σχεδίου και αειφόρου ανάπτυξης».
ζ) Έγγραφο Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 που αφορούν στα συγχρηματοδοτούμενα έργα.
η) Επιστολή Ν.Ε. ΤΕΕ Ν. Καστοριάς προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για καθυστέρηση στην αποπληρωμή εκτελούμενων έργων.
θ) Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του ΤΕΕ.
ι) Επιστολή Ν.Ε. ΤΕΕ Καστοριάς για συγκρότηση Ομάδων Εργασίας.
ια) Συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, Τετάρτη 2 Μαρτίου και ώρα 15:30 με θέμα: Σχέδιο Νόμου «Μεταρρύθμιση συστήματος ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων μελετών και δημοσίων έργων ίδρυσης αρχής ελέγχου μελετών και έργων και λοιπές διατάξεις».
ιβ) Έγγραφο Δ/νσης Περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη ΜΠΕ της εταιρίας «Γρεβενά Ενέργεια Α.Ε.» σχετικά με το έργο Μονάδα συμπαραγωγής ενέργειας και θερμότητας με την καύση φυτικής βιομάζας στην περιοχή των Γρεβενών.
ιγ) Συγχαρητήρια επιστολή 3ου Λυκείου Κοζάνης για την ανταπόκριση του Τμήματος στο αίτημα του σχολείου για ενημέρωση μαθητών για το επάγγελμα του μηχανικού.
ιδ) Εκδήλωση ΤΕΕ Αν. Κρήτης την Τρίτη 1-3-2011 για εκπροσωπήσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ σε Ε.Ε.Α. μελετών βάσει του Ν. 3316/2005.
ιε) Ενημερωτική ημερίδα ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη – Πρόσκληση 2011» στις 11-3-2011 στην Αθήνα.
ιστ) Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Β.Α. Αιγαίου για την «κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγέλματος μηχανικού – προσχέδιο νόμου».
ιζ) Επιστολή ΤΕΕ Μαγνησίας για τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν. 3669/2008).

3. Τρόπος τήρησης πρακτικών Δ.Ε.

4. Έγκριση δαπανών

5.Ορισμός εκπροσώπων ΤΕΕ στην επιτροπή Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για το Δήμο Κοζάνης.

6. Αίτηση μέλους Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για συμμετοχή σε Μ.Ε. του τμήματος.

7. Επιστολή συναδέλφων Βάρκα-Δεσποτίδη-Ντέλμα για αξιοποίηση 25 ειδικών συμβούλων στο ΤΕΕ.


Ο Πρόεδρος

Δ. Μαυροματίδης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου