.

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας: Ανακοίνωση για ανάπτυξη για την προοπική του Πανεπιστημίου

Η Διοικούσα Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρίασή της χθες στις 14 Φεβρουαρίου 2011, με αφορμή τη συνεχιζόμενη ανησυχία φοιτητών και διδασκόντων τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και τη συζήτηση που αναπτύχθηκε εξ αιτίας του κυοφορούμενου νομοθετικού πλαισίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση, συζήτησε επισταμένα όλες τις παραμέτρους των θεμάτων αυτών και με μοναδικό γνώμονα την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Απορρίπτει κάθε συζήτηση για παρέκκλιση από τους ιδρυτικούς στόχους και την προοπτική του Πανεπιστημίου μας. Θα εργασθεί με όλες τις δυνάμεις της για την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης γνώσης στο Πανεπιστήμιο, που βρίσκεται σε ανοδική τροχιά, παρά τα συσσωρευμένα προβλήματα που υπάρχουν κυρίως σε ελλείψεις προσωπικού και υποδομών, προβλήματα τα οποία η Διοικούσα Επιτροπή προσπαθεί να επιλύσει σε δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.

2. Υποστηρίζει και εργάζεται για την επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων, την οποία θεωρεί αυτονόητη, και

3. Βεβαιώνει κατηγορηματικά προς κάθε κατεύθυνση και κυρίως προς τους φοιτητές και τους καθηγητές ότι θα προασπίσει τη φυσιογνωμία και την προοπτική του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, δημιουργώντας προϋποθέσεις αναβάθμισης και ανάπτυξης όλων των Τμημάτων του, μέσα στο πλαίσιο της λειτουργίας του στο ελληνικό και διεθνές ακαδημαϊκό γίγνεσθαι.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου