.

ΥΠΕΚΑ: Μητρώο Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ

Χορήγηση Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), μετά τον έλεγχο νομιμότητας αυτών.
Μητρώο Αδειών Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2010 (ανάρτηση 03.02.2011)

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου