.

Σπάρτακος: Επιστολή για την ασφάλιση του νεοασφαλιζόμενου προσωπικού

Eπιστολή προς τον Διευθυντή ΑΝ.ΠΟ κ. Γεώργιο Δαμάσκο
Κύριε Διευθυντά,
Παρά το γεγονός ότι έχει γίνει η υπογραφή συμβάσεων 7μηνης διάρκειας (1/12/2010, 1/1/2011, 1/2/2011), το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό εξακολουθεί να εμφανίζεται, αλλά και επί της ουσίας να είναι, ανασφάλιστο.
Πιο συγκεκριμένα, ενώ έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες του ΤΑΥΤΕΚΩ τα ασφαλιστικά βιβλιάρια (ατομικά και οικογενειακά) και ενώ χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους, δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη «μάσκα» του ΤΑΥΤΕΚΩ και αυτό επειδή δεν είναι κοινοποιημένες από την Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων (ΑΝΠΟ) οι συμβάσεις πρόσληψης, καθώς και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης είναι, (και αφού φυσικά οι εργαζόμενοι έχουν διακόψει την προηγούμενη ασφάλισή τους) αυτή τη στιγμή να είναι ανασφάλιστοι, καθώς το ΤΑΥΤΕΚΩ δεν καλύπτει ιατρικές δαπάνες που έχουν καταβληθεί .

Επιπλέον, θα πρέπει να συνυπολογίσετε το γεγονός ότι πρόκειται για χαμηλόμισθους εργαζόμενους, των οποίων η μισθοδοσία δεν καταβάλλεται στα κανονικά χρονικά διαστήματα, όπερ σημαίνει, ότι ενδεχόμενα έξοδα επιβαρύνουν τους ιδίους. Η κατάσταση είναι εξόχως απογοητευτική για τους ίδιους, που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες. Ανάγκες ιατροφαρμακευτικής φύσης, που –όπως γίνεται αντιληπτό- δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να παραβλέψουν.

Το ζήτημα πλέον, εκτός από επαγγελματικό, αποκτά ηθικές και κοινωνικές διαστάσεις και για το λόγο αυτό σας καλούμε να κοινοποιήσετε άμεσα τις συμβάσεις πρόσληψης του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού στο ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ, προκειμένου να εξομαλυνθεί η υπάρχουσα δυσάρεστη κατάσταση.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου