.

ΥΠΕΚΑ: Ηλεκτρονική Διαβούλευση για τη Δασική Νομοθεσία

Με την υπ’ αριθμ. 473/205310/4-11-2010 απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ συστήθηκε στην Ειδική Γραμματεία Δασών και συγκροτήθηκε η Ομάδα Εργασίας για την Δασική Νομοθεσία’, έργο της oποίας είναι η μελέτη και υποβολή προτάσεων στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σχετικά με την αναθεώρηση και κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας.
Η συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των εν λόγω επιλογών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Για αυτό, σας καλώ, να συμμετάσχετε στη ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις σας σχετικά με τα πεδία της Δασικής Νομοθεσίας που χρήζουν αναθεώρησης και κωδικοποίησης, ειδικότερα σε ότι αφορά θέματα προστασίας, διαχείρισης και βιοποικιλότητας.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2011. Τις απόψεις σας μπορείτε να υποβάλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση spesec4st@prv.ypeka.gr.
Τα αποτελέσματά της θα ληφθούν υπόψη κατά την διαμόρφωση των προτάσεων της ομάδας.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις πολύτιμες απόψεις και τη συμμετοχή σας.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου