.

ΥΠΕΚΑ: Αιτήσεις για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις από αγρότες


Για την εξασφάλιση της ομαλής ροής της διείσδυσης των φωτοβολταϊκών σταθμών στο ενεργειακό σύστημα της χώρας μας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τον Διαχειριστή του δικτύου διανομής, ΔΕΗ Α.Ε. Το δίκτυο διανομής είναι αυτό στο οποίο συνδέονται οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί μικρής και μεσαίας ισχύος.
Μόνο στο ηπειρωτικό δίκτυο είχαν υποβληθεί μέχρι τον Οκτώβρη του 2010, χρονική περίοδος κατά την οποία οι επαγγελματίες αγρότες διατηρούσαν προτεραιότητα έναντι των λοιπών νέων αιτημάτων, περίπου 6200 αιτήσεις αγροτών για φωτοβολταϊκά συστήματα μέχρι 100 kW, που αντιπροσωπεύουν συνολική ισχύ περί τα 612 MW.
Η ΔΕΗ, αφού κατέγραψε τον εξαιρετικά μεγάλο όγκο των αιτημάτων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που υποβλήθηκαν μετά την ψήφιση του νόμου 3851 τον Ιούνιο του 2010, αγροτικών και μη, και τα αντιστοίχησε με τα δίκτυα μέσης τάσης που διαχειρίζεται ξεκίνησε τη χορήγηση προσφορών σύνδεσης στα αγροτικά φωτοβολταϊκά, για τους νομούς και τις γραμμές που είχαν τη μεγαλύτερη ευχέρεια απορρόφησης ισχύος, λόγω μη δέσμευσης ισχύος από προηγούμενα αιτήματα για σταθμούς ΑΠΕ.
Ο σχεδιασμός της επιχείρησης δείχνει ότι περίπου το 1/3 της ισχύος των αγροτικών φωτοβολταϊκών, που αντιστοιχεί σε 2000 αιτήματα, αναφέρεται σε τέτοια δίκτυα, με μεγάλη ευχέρεια απορρόφησης. Από αυτά, η ΔΕΗ μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου του 2011 είχε διατυπώσει όρους σύνδεσης σε 750 περίπου, που ανήλθαν στα 1500 μέχρι το τέλος Ιανουαρίου και αναμένεται να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου.
Υπάρχουν άλλα 2000 περίπου αγροτικά αιτήματα τα οποία αντιστοιχούν σε δίκτυα μεσαίας δυσκολίας όσον αφορά στην απορρόφηση ισχύος. Η δυσκολία αναφέρεται στο γεγονός ότι πρέπει να προηγηθεί της προσφοράς σύνδεσης τεχνική μελέτη του τοπικού δικτύου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα υφιστάμενα φορτία όσο και τα προϋπάρχοντα αιτήματα για σταθμούς ΑΠΕ. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι η μεσαία δυσκολία δεν σημαίνει αδυναμία ικανοποίησης των αιτημάτων, απλά απαιτείται περισσότερος χρόνος για την έκδοση των προσφορών σύνδεσης. Η διαδικασία αυτή είναι σε εξέλιξη και η ΔΕΗ εκτιμά ότι θα την ολοκληρώσει μέχρι το τέλος Απριλίου 2011.
Υπάρχουν άλλα 2000 περίπου αιτήματα που αντιστοιχούν σε περιοχές που παρουσιάζουν υψηλότερη δυσκολία απορρόφησης της ισχύος. Εδώ, απαιτείται αναλυτική καταγραφή του συνόλου των αιτημάτων και εξειδικευμένη αντιμετώπιση τους ανά γραμμή μέσης τάσης. Θα υπάρχουν γραμμές που τα αιτήματα είναι λίγα και θα μπορούν άμεσα να ικανοποιηθούν θα υπάρχουν και άλλες που η αντιμετώπιση θα είναι πιο σύνθετη. Η εξειδικευμένη αντιμετώπιση θα αποβλέπει στην ικανοποίηση των αιτημάτων μέσω μέτρων όπως η ενδεχόμενη μεταφορά του αιτήματος σε γειτονική γραμμή, ο πιθανός επιμερισμός της δυνατότητας απορρόφησης της γραμμής στα αιτήματα που της αντιστοιχούν, η κατασκευή νέας γραμμής μέσης τάσης, ή συνδυασμός των παραπάνω, όπως για παράδειγμα μεταφορά αιτημάτων ώστε να δημιουργηθεί κρίσιμη μάζα και κατασκευή νέας γραμμής. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα θέματα θα δοθούν σε επόμενη ανακοίνωση μας που τοποθετείται προς το τέλος Φεβρουαρίου ώστε να έχουν συγκεντρωθεί επαρκή στοιχεία και δεδομένα

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου