.

Δήλωση Κουκουλόπουλου για την τροπολογία που κατατέθηκε για τον τοπικό πόρο και τις μετεγκαταστάσεις οικισμών

Ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Κοζάνης Πάρις Κουκουλόπουλος έκανε την εξής δήλωση: «Σήμερα το απόγευμα κατατέθηκε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Τίνα Μπιρμπίλη, τροπολογία σχετικά με το άρθρο 28 του Νομοσχεδίου ¨Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις¨, το οποίο αναφέρεται στη μετεγκατάσταση των οικισμών Ακρινής και Αναργύρων.

Με την τροπολογία αυτή αποσαφηνίζεται οριστικά και ξεκάθαρα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών Παραγωγής Ρεύματος (Τοπικός Πόρος) στις μετεγκαταστάσεις των οικισμών Ακρινής, Αναργύρων αλλά και της Ποντοκώμης και της Μαυροπηγής. Η τροπολογία που αφορά την παράγραφο 3 του άρθρου 28 αναφέρει πλέον ότι: ¨Η δαπάνη μεταφοράς και μετεγκατάστασης των οικισμών Ακρινής και Αναργύρων, καθώς και της αποκατάστασης και απελευθέρωσης των εκτάσεων των υφιστάμενων οικισμών, θα βαρύνει κατά το ήμισυ την ΔΕΗ Α.Ε. και κατά το υπόλοιπο ήμισυ τον κρατικό προϋπολογισμό, οι δε αναγκαστικές απαλλοτριώσεις θα κηρυχθούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο και θα τις επισπεύσει. Στις εν γένει δαπάνες μετεγκατάστασης των οικισμών Ακρινής και Αναργύρων, καθώς και αυτών της Ποντοκώμης και Μαυροπηγής,
δύναται να συμμετέχει και το καταβαλλόμενο από τη ΔΕΗ Α.Ε. «Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών Παραγωγής Ρεύματος», όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 του Ν. 2446/1996 (ΦΕΚ 276 Α), με αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δικαιούχων, όπως κάθε φορά ορίζονται.

Οι δαπάνες αυτές μεταξύ άλλων αφορούν στην επίσπευση των διαδικασιών μετεγκατάστασης, την ωρίμανση των αναγκαίων έργων, τον πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό χαρακτήρα των οικισμών καθώς και την κατασκευή κοινωφελών δημόσιου χαρακτήρα έργων στα πολεοδομικά κέντρα των εν λόγω οικισμών¨.

Η εξέλιξη αυτή είναι λογικό να μας ικανοποιεί όλους καθώς δικαιώνει τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες όλων μας».

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου