.

Σπάρτακος: Εργατικό ατύχημα στο Ορυχείο Καρδιάς

Για μία ακόμα φορά, από καθαρή τύχη, ένα ακόμα εργατικό ατύχημα ευτυχώς δεν είχε τραγική κατάληξη.
Στο Ορυχείο Καρδιάς αυτή τη φορά, κατά τη διαδικασία συγκόλλησης ταινίας στον ταινιόδρομο Τ21 (μια διαδικασία ιδιάζουσα, που απαιτεί τους πλέον λεπτούς και προσεκτικούς χειρισμούς), εργαζόμενος της εταιρίας ¨ΕΛΕΝ¨, στην προσπάθειά του να επαναφέρει εκφυγή της ταινίας, βρέθηκε με το χέρι του εγκλωβισμένο μεταξύ του ταινιόδρομου και του τυμπάνου αναδίπλωσης.
Ο εργαζόμενος υπέστη σοβαρό τραυματισμό του χεριού του, ενώ ευτυχώς απεφεύχθη ο ακρωτηριασμός. Όσοι γνωρίζουν τη συγκεκριμένη διαδικασία, ξέρουν επίσης πολύ καλά και τα χειρότερα που θα μπορούσαν να επέλθουν.
Για μία ακόμα φορά, για πολλοστή φορά, στο όνομα της εντατικοποίησης της εργασίας παρατηρούνται φαινόμενα ελλιπούς ή και μηδαμινής τήρησης των κανόνων ασφάλειας στην εργασία.
Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ για μία ακόμα φορά, για πολλοστή φορά, καλεί πρωτίστως τη Διοίκηση του ΛΚΔΜ να αναλάβει τις ευθύνες της και να εφαρμόσει κάθε μέτρο που θα πατάξει τέτοιου είδους φαινόμενα, και δευτερευόντως τους εργαζόμενους να μην πραγματοποιούν καμία εργασία που δεν πληροί τις συνθήκες ασφαλείας.
Επιτέλους, να δημιουργηθεί ΤΩΡΑ το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων στην περιοχή, αφού είναι το μοναδικό που μπορεί να διενεργεί ελέγχους και να επιβάλλει τη σωστή/ασφαλή λειτουργία των Ορυχείων.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου