.

Θεσμοθετείται Αρχή Ελέγχου Μελετών και Έργων

Από το Έθνος...

Στον εκσυγχρονισμό του συστήματος ανάθεσης μελετών και δημοσίων έργων, στη διασφάλιση της ποιότητας και της έγκαιρης παράδοσης των έργων αποσκοπεί το σχέδιο νόμου «για την αναμόρφωση του συστήματος ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Έργων» που παρουσιάστηκε χθες στο υπουργικό συμβούλιο και από σήμερα αναρτάται στο Διαδίκτυο για τη δημόσια διαβούλευση.
«Φιλοδοξούμε να διαμορφώσουμε ένα σύστημα που θα αντέξει στον χρόνο και θα αντιμετωπίσει τις παθογένειες» στην ανάθεση και υλοποίηση έργων και μελετών, δήλωσε χθες ο υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Δημήτρης Ρέππας, παρουσιάζοντας τις νέες διατάξεις.
Αποφασιστικό ρόλο στην πορεία υλοποίησης έργων και μελετών αναλαμβάνει ένα νέο όργανο, η Αρχή Ελέγχου Μελετών και Έργων, η οποία θα παρεμβαίνει τόσο κατά τη φάση της διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους πριν από την έκδοση των τευχών δημοπράτησης (πρόκειται για μία νέα διαδικασία που εισάγεται) όσο και κατά την ανάθεση, εκτέλεση και παράδοση του έργου ή της μελέτης. Η Αρχή θα είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα επιλέγεται από το υπουργικό συμβούλιο ύστερα από εισήγηση του υπουργού Υποδομών και με σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Εισάγονται βασικές καινοτομίες, όπως η συμμετοχή του μελετητή στην ομάδα κατασκευής ενός έργου, εχέγγυα της κατασκευασιμότητας μίας μελέτης με την πρόσληψη από τη μελετητική εταιρεία ειδικού ελεγκτή, ενώ καταργούνται οι απευθείας αναθέσεις μελετών και υπηρεσιών χαμηλού προϋπολογισμού (15.000 - 30.000 ευρώ) και εισάγεται η κλήρωση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων.
Στον τομέα των δημοσίων έργων, δημιουργείται αυτόνομο πρόδρομο στάδιο ενός έργου το οποίο θα δημοπρατείται ξεχωριστά και κατά το οποίο θα διασφαλίζονται οι δράσεις και διαδικασίες (περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, απαλλοτριώσεις) που εγγυώνται την ομαλή εξέλιξη του κυρίως έργου.
Για έργα προϋπολογισμού άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ, ο ανάδοχος θα αναδεικνύεται με βάση τόσο την έκπτωση στην οικονομική προσφορά όσο και την έκπτωση στον χρόνο υλοποίησης, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη η χρονική ισχύς των εγγυήσεων ποιότητας του έργου.
Ακόμα: Έργα με μεγάλο ποσοστό έκπτωσης (άνω του 12%) επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας θα παρακολουθούνται από την Αρχή Ελέγχου. Μέρος της σύμβασης θα αποτελεί το «σύμφωνο ακεραιότητας», με το οποίο ο ανάδοχος διαβεβαιώνει την αναθέτουσα αρχή ότι δεν μετήλθε παρανόμων μέσων για την ανάληψη του έργου.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου