.

Σάκης Αναστασόπουλος: Παρέμβαση για τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Α.Π.) 2012-2016: Τέλος για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων υποδομής, ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος ή πόροι κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος;
Η κουβέντα για τον τοπικό πόρο έχει ανοίξει και πάλι στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016. Πρόκειται για το ειδικό τέλος που επιβλήθηκε στη ΔΕΗ Α.Ε. από το Υπουργείο Ανάπτυξης το 1996 (άρ. 20 του Ν. 2446/1996) και ονομάστηκε «Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών Παραγωγής Ρεύματος από τους θερμικούς λιγνιτικούς σταθμούς των Νομών Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας». Το τέλος ορίστηκε ως ποσοστό στο 0,4 % επί του κύκλου εργασιών της ΔΕΗ. Τα κονδύλια που θα προκύπτουν από την επιβολή του τέλους αυτού θα διατίθενται σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάταξη «για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων υποδομής, ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος των Νομών Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας».

Παρά τη σαφή διατύπωση της διάταξης, η οποία δε χωρά παρερμηνείες, η σχεδόν δεκαπενταετής πορεία του τέλους αυτού αποδεικνύει πόσο εύκολα μπορούμε να καταστρατηγούμε τους νόμους και να τους ερμηνεύουμε κατά το δοκούν, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη κανέναν και τίποτα. Καθώς όμως, πλέον, βρισκόμαστε σε μια μεταιχμιακή και πολύ δύσκολη τόσο οικονομικά, πολιτικά όσο και κοινωνικά κατάσταση και ως χώρα και ατομικά ως πολίτες οφείλουμε να χρησιμοποιούμε συνετά, αξιοκρατικά και με στόχο το καλό του τόπου τα όποια κονδύλια διατίθενται για την ανάπτυξή του και πολύ περισσότερο για την προστασία του καταπονημένου περιβάλλοντος του.

Στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος, της ανάπτυξης του τόπου και της εφαρμογής της διάταξης για το τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών Παραγωγής Ρεύματος θα ήθελα να καταθέσω δημόσια συγκεκριμένη πρόταση που λαμβάνει υπόψη τις τρεις παραπάνω συνιστώσες και θα ωφελήσει τόσο τον τόπο όσο και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Καθώς ο τοπικός πόρος διαθέτει ένα σεβαστό χρηματικό ποσό προτείνω τη δημιουργία μιας ανώνυμης εταιρείας πολυμετοχικού χαρακτήρα, όπου θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν τόσοι οι ενεργειακοί δήμοι των δύο νομών (Κοζάνης και Φλώρινας), όσο και άλλοι φορείς, όπως η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Με συγκεκριμένη χρηματοδότηση από τον τοπικό πόρο για δύο χρόνια θα δημιουργηθεί το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας, για να μπορέσει μετέπειτα η συγκεκριμένη εταιρεία να επενδύσει σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Πως μπορεί, όμως, να ωφελήσει μια τέτοιου είδους επένδυση και να μην εξελιχθεί όπως πολλές άλλες παλιότερες προσπάθειες δήμων και περιφερειών; Πιστεύω ότι οφέλη θα υπάρξουν πολλά, μερικά από τα σημαντικότερα είναι τα παρακάτω:
1. Με μηδενικό τραπεζικό δανεισμό δημιουργείται μια νέα εταιρεία, η οποία από τον πρώτο χρόνο θα εμφανίζει κέρδη. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική παράμετρο, η οποία μπορεί να ωθήσει την εταιρεία και μέσω μιας χρηστής και συνετής διαχείρισής της από τη διοίκηση σε σταδιακή εξέλιξη και προσφορά στον τόπο, αφού θα μπορέσει να διαθέτει θετικούς ισολογισμούς.
2. Παράλληλα, πρόκειται να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για τη λειτουργία της εταιρείας.
3. Η συγκεκριμένη επένδυση μπορεί να ωθήσει την τοπική αγορά στη δημιουργία ιδιωτικών δορυφορικών εταιρειών, οι οποίες θα ενισχύσουν επιπλέον την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού, που τόσο πάσχει σήμερα στην περιφέρειά μας.
4. Τέλος, ένα μέρος των κερδών της εταιρείας μπορούν να διατίθενται ανταποδοτικά σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες των δύο νομών. Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε π.χ. να πληρώνεται το ρεύμα κατοίκων των δύο νομών, έχοντας ως βάση τις φορολογικές τους δηλώσεις.

Ο εξορθολογισμός που ένα από τα βασικά ζητούμενα της σημερινής εποχής, όπως η συνετή διαχείριση του δημόσιου χρήματος, η ανάπτυξη του τόπου, η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία μπορούν μέσα από τέτοιου είδους προτάσεις να υλοποιηθούν και να προσφέρουν στο γενικό καλό. Είναι στο χέρι μας να αναλάβουμε δράση και να αντιμετωπίσουμε πολλά από τα προβλήματα που μας ταλανίζουν και μας έχουν φέρει στην άσχημη αυτή κατάσταση.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου