.

ΥΠΕΚΑ: Ανακοίνωση για το «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον»

Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον», όπως είχε προετοιμαστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, είχε πλήρη διαχειριστική και τεχνική ανωριμότητα, όπως επανειλημμένως έχει αναλυθεί στη Βουλή. Συγκεκριμένα:
Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος δεν είχε καν διασφαλιστεί, αφού δεν υπήρχε έγγραφη συμφωνία με το τέως ΥΠΟΙΟ και τα ΠΕΠ.
Ήταν σε εκκρεμότητα η προώθηση της απαραίτητης νομοθετικής ρύθμισης.
Δεν υπήρχε έγγραφη συμφωνία για τη λειτουργία του διαχειριστικού σχήματος.
Δεν διασφαλιζόταν η απαίτηση της ΕΕ για ενεργειακή επιθεώρηση πριν και μετά τις παρεμβάσεις
Σήμερα το Πρόγραμμα όπως υλοποιείται διασφαλίζει και μεγιστοποιεί τα οφέλη για τους πολίτες αλλά και για τη χώρα συνολικά. Ειδικότερα:

1. Αξιοποιώντας άμεσα τις δυνατότητες που δίνει η πρόσφατη τροποποίηση του κανονισμού της ΕΕ για τα Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΚ 539/2010) συστάθηκε τον Ιούλιο 2010 στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Ταμείο Χαρτοφυλακίου για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, και υπεγράφη συμφωνία συνεπένδυσης μεταξύ της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και τεσσάρων τραπεζών που επιλέχθηκαν μετά από διαγωνιστική διαδικασία.
Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ύψους 396 εκατ. €, αφορά σε 241 εκατ. € για το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» (fund) και 155 εκατ. € για το πρόγραμμα «Άμεσης Ενίσχυσης» (grant).
Η υλοποίησή του Προγράμματος μέσω του Ταμείου Χαρτοφυλακίου εξασφαλίζει:
επαναχρησιμοποίηση των κεφαλαίων που αφορούν στα δάνεια (ανακυκλούμενα κεφαλαία) παρέχοντας κίνητρα σε περισσότερους ωφελούμενους (συνολική επένδυση στην πραγματική οικονομία ύψους 1 δις €) και μεγάλη ρευστότητα στην αγορά.
σημαντικό όφελος για τη χώρα μέσω της άμεσης εισροής και της αυξημένης απορροφητικότητας κεφαλαίων ΕΣΠΑ για το 2010.
τη δυνατότητα συνεχούς στήριξης πρωτοβουλιών εξοικονόμησης ενέργειας.
2. Η λήψη δανείου έχει μεγάλα πλεονεκτήματα για τους πολίτες, καθόσον:
παρέχει ρευστότητα και επιτρέπει να πραγματοποιηθούν εργασίες χωρίς να απαιτείται η εκ των προτέρων χρηματοδότησή τους
γίνεται με μειωμένο ή μηδενικό επιτόκιο, σε συνδυασμό με επιχορήγηση στις κατηγορίες χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων.
Επιπλέον, οι όροι της δανειακής σύμβασης είναι ιδιαίτερα ευνοϊκοί, καθώς:
δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις (πχ. προσημείωση ακινήτου) για την παροχή του δανείου
επιτρέπεται οι πολίτες να ζητήσουν να τεθεί εγγυητής προκειμένου να βελτιώσουν την πιστοληπτική τους ικανότητα
δεν υπάρχει επιβάρυνση κόστους διαχείρισης φακέλου αιτήματος και κόστους διαχείρισης δανείου.
3. Μια σημαντική διαφορά από το πρόγραμμα που είχε εξαγγείλει η προηγούμενη κυβέρνηση είναι ο ακριβής πλέον και αντικειμενικός τρόπος προσδιορισμού των απαραίτητων παρεμβάσεων για ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και υπολογισμού της εξοικονομούμενης ενέργειας.
Αυτό απαίτησε την ύπαρξη κατάλληλου θεσμικού πλαισίου με την έκδοση του Κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) και του Προεδρικού Διατάγματος για το μητρώο των ενεργειακών επιθεωρητών. Το μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών περιλαμβάνει ήδη 2.500 επιθεωρητές και εμπλουτίζεται συνεχώς.

4. Σε σχέση με την παρανόηση που υπάρχει, η αυτονομία θέρμανσης αφορά μόνο την περίπτωση αίτησης για μεμονωμένο διαμέρισμα, όπου απαιτείται η θέρμανση του να πραγματοποιείται με σύστημα/συσκευή τον έλεγχο του/ης οποίου/ας έχει ο ένοικος του διαμερίσματος (αυτονομία σε κεντρικό σύστημα θέρμανσης, σύστημα/ συσκευή αποκλειστικά για τις ανάγκες θέρμανσης του διαμερίσματος) ή υποβολή σχετικής πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος. Και αυτό γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ουσιαστική εξοικονόμηση.

5. Παρά το γεγονός ότι το Πρόγραμμα υλοποιείται με καινοτομίες θεσμικές (ΚΕΝΑΚ) και διαχειριστικές (Ταμείο Χαρτοφυλακίου) που εγείρουν απαιτήσεις, είναι ευέλικτο διότι δεν έχει τους περιορισμούς που είχε ο σχεδιασμός της προηγούμενης κυβέρνησης (επιλέξιμες ήταν μόνο μονοκατοικίες και πολυκατοικίες και όχι διαμερίσματα, και επίσης 3 εκ των 5 παρεμβάσεων ήταν υποχρεωτικές).

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου