.

Δημόσια διαβούλευση για το σύστημα ανάθεσης μελετών και δημοσίων έργων

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις »

κλικ για το άνοιγμα της σελίδας στο opengov.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου