.

ΚΑΠΕ: πρόσκληση σε φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου

Το ΚΑΠΕ προσκαλεί φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους σε πιλοτική εφαρμογή ενεργειακών παρεμβάσεων, σε κτίριά τους. Οι φορείς αυτοί καλούνται να υποδείξουν υποψήφια κτίρια που θα επιθυμούσαν να αναβαθμίσουν ενεργειακά, μέσω σύναψης Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ).

κλικ για την πρόσκληση...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου