.

Πρόσκληση ΥΠΕΚΑ για έργα αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής και προστασίας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος

Το ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο προετοιμασίας της χώρας σε θέματα μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και προστασίας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, προχώρησε σε έγκριση ανοικτής πρόσκλησης ύψους 6.600.000 ευρώ με απόφαση που υπέγραψε η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη.

Η πρόσκληση για προκήρυξη υποβολής προτάσεων, που εντάσσονται στον 6ο άξονα προτεραιότητας (που αφορά προστασία ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) έχουν ως βασικό στόχο την εξειδίκευση των απαραίτητων εθνικών τομεακών έργων αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή.

Με την εν λόγω πρόσκληση, δίνεται το πράσινο φώς για την διάθεση των απαραίτητων πόρων για να εκπονηθούν προγράμματα και υποστηρικτικές μελέτες έργων και δράσεων με τις οποίες θα ολοκληρωθούν επιχειρησιακά σχέδια δράσης για εφαρμογές που απορρέουν τόσο από τις προτεραιότητες του ΥΠΕΚΑ στην κλιματική αλλαγή όσο και τις σχετικές υποχρεώσεις της χώρας από την Σύμβαση-πλαίσιο του ΟΗΕ (UNFCCC) και την Ευρωπ. Ενωση.

Εκτός των προαναφερθέντων, οι προτάσεις που θα υποβληθούν αναμένεται να καλύψουν επίσης υποχρεώσεις και ανάγκες του Εθνικού Δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας ατμόσφαιρας, διαδικασίες εφαρμογών του αναθεωρημένου Συστήματος Εμπορίας Ρύπων, ενώ θα εξυπηρετηθούν και ανάγκες σχεδιασμού, εγκατάστασης, προμήθειας εξοπλισμού και λειτουργίας δικτύου σταθμών μέτρησης παραμέτρων ατμοσφαιρικής ρύπανσης που επιδρούν στη διάβρωση και επικάλυψη υλικών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Γενεύης για τη διασυνοριακή ρύπανση.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου