.

Διαβούλευση για το σύστημα τηλεμέτρησης της ΔΕΗ

TO πρώτο βήμα για την υλοποίηση προγράμματος εγκατάστασης περίπου 250.000 «έξυπνων μετρητών» κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλους πελάτες χαμηλής τάσης, πραγματοποιεί η ΔΕΗ, θέτοντας σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 24 Φεβρουαρίου, τους όρους διαγωνισμού για την εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 24 εκατ. ευρώ και αφορά τη μελέτη και εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα ΙΙ του ΕΣΠΑ. Επίσης το έργο αφορά πενταετή παροχή υπηρεσιών λειτουργίας τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του συστήματος, όπως επίσης αποκατάσταση βλαβών όλου του μετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισμού με προϋπολογισμό 700.000 ευρώ ετησίως, ή 3,5 εκατ. ευρώ για το σύνολο της πενταετίας.
Για συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή ύψους 480.000 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού του έργου. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν εγκαταστάσεις στην Ελλάδα αλλά και κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του συστήματος αποκατάστασης βλαβών όλου του μετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισμού.
Στους όρους του διαγωνισμού προβλέπεται ακόμη ότι στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται το τίμημα της επέκτασης της δυναμικότητας του κέντρου τηλεμέτρησης για την υποστήριξη συνολικά 250.000 μετρητών και στην οικονομική αξιολόγηση θα συνυπολογιστούν αθροιστικά οι προσφορές για την πενταετή παροχή υπηρεσιών, αλλά και για την επέκταση της δυναμικότητας του κέντρου τηλεμέτρησης.

Σύμφωνα με τον γενικότερο προγραμματισμό της ΔΕΗ, μέρος του οποίου είναι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, τα δύο προγράμματα εγκατάστασης έξυπνων συστημάτων θα χρηματοδοτηθούν με ποσοστό 40%-50% από κοινοτικά κονδύλια.
Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις η αντικατάσταση του συνόλου των μετρητών στα 7,5 εκατομμύρια των συνδέσεων θα απαιτούσε την πραγματοποίηση επενδύσεων της τάξεως των 750 εκ. ευρώ. Κόστος το οποίο η ΔΕΗ δεν φαίνεται να έχει την πρόθεση να αναλάβει μονομερώς, δεδομένου ότι η ανάλυση κόστους - οφέλους για την επιχείρηση είναι μάλλον αρνητική, αφού το μεγαλύτερο όφελος θα προκύψει για τους τελικούς καταναλωτές λόγω της εξοικονόμησης ενέργειας που θα μπορούν να κάνουν, αλλά και για τους ιδιώτες προμηθευτές ηλεκτρισμού, οι οποίοι ωστόσο με τα σημερινά δεδομένα δεν έχουν καμία συμμετοχή στο κόστος. Πρέπει να σημειωθεί ότι το δίκτυο και ο εκσυγχρονισμός του, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς, βαρύνουν το μονοπωλιακό κομμάτι του δικτύου διανομής.

Eτσι η ΔΕΗ θα προχωρήσει με χρηματοδότηση από το ΕΠΑΝ ΙΙ σε πρόγραμμα που αφορά την αντικατάσταση συνολικά 250.000 μετρητών των καταναλωτών με την υψηλότερη κατανάλωση στη χαμηλή τάση και η πρώτη φάση του θα αφορά καταναλωτές που είναι διάσπαρτοι στο δίκτυο όλης της χώρας, ενώ η δεύτερη φάση θα αφορά την κάλυψη του συνόλου των καταναλωτών χαμηλής τάσης σε δύο νομούς της χώρας, ο ένας νησιωτικός και ο άλλος ηπειρωτικός.

Πηγή: www.express.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου