.

Έγγραφο ΕΜΒΕ για διαδικασία απαλλοτρίωσης 1344 στρ Ποντοκώμης (ΟΠΚ1)

Εστάλη έγγραφο της Επιθεώρηςη Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας για τη διαδικασία απαλλοτρίωσης των 1344 στρ. της Ποντοκώμης (ΟΠΚ1) από τη ΔΕΗ.

klik για να διαβάσετε το έγγραφο...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου