.

Γιάννης Βλατής: Ερώτηση με θέμα το μέλλον της καλλιέργειας του ενεργειακού φυτού της αγριαγκινάρας

Ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής του νομού μας, Γιάννης Βλατής, προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα το μέλλον της καλλιέργειας του ενεργειακού φυτού της αγριαγκινάρας στο Ν. Κοζάνης.

Στην ερώτησή του ο βουλευτής αναφέρει ότι στο πλαίσιο της πάγιας θέσης του Υπουργείου για προώθηση των εναλλακτικών / πράσινων μορφών ενέργειας, στο Ν. Κοζάνης ξεκίνησε ένα φιλόδοξο σχέδιο προώθησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κομμάτι του οποίου αποτέλεσε η καλλιέργεια 4.000 στρεμμάτων αγριαγκινάρας.

Όπως τονίζει ο βουλευτής το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από την ΑΝΚΟ σε συνεργασία με τη ΔΕΗ με βασικούς στόχους την τόνωση της απασχόλησης στην περιοχή, την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, την προώθηση εναλλακτικής αγροτικής παραγωγής και την άμεση διασύνδεση της κατανάλωσής της με τη ΔΕΗ.… «Η συγκεκριμένη προσπάθεια στηρίχθηκε στην εκτίμηση ότι, η συνύπαρξη των καλλιεργητών και της ΔΕΗ σε κοντινή απόσταση, δημιουργεί τις ιδανικές προϋποθέσεις για μια πετυχημένη εναλλακτική και σύγχρονη επιχειρηματική δράση για τους κατοίκους μιας περιοχής, της οποίας το περιβάλλον έχει πληγεί από τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ».

Παρότι όμως τα αποτελέσματα της μέχρι σήμερα εφαρμογής της πιλοτικής αυτής καλλιέργειας υπήρξαν θετικά, η καλλιέργεια του ενεργειακού φυτού παραμένει ουσιαστικά στον αέρα, αφού η ΔΕΗ που έχει αναλάβει την απορρόφησή του, δεν έχει προχωρήσει σε ανανέωση των συμφωνιών με τους παραγωγούς για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.

Ο κ. Βλατής σημειώνει ακόμη στην ερώτησή του την ένσταση των παραγωγών σχετικά με την τιμή του προϊόντος (51 ευρώ/τόνο), την οποία θεωρούν χαμηλή συγκριτικά με το κόστος συγκομιδής και μεταφοράς, το οποίο ξεπερνά τα 40 ευρώ.

Υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για την περιοχή είναι σημαντικά, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη την πολιτική μείωσης των λιγνιτικών μονάδων στο νομό αλλά και ότι η επικρατούσα αβεβαιότητα έχει ήδη μειώσει τον αριθμό των καλλιεργητών και τα καλλιεργούμενα στρέμματα, ο βουλευτής έθεσε τα ακόλουθα ερωτήματα στην αρμόδια Υπουργό:
1. Θα προχωρήσει η καλλιέργεια της αγριαγκινάρας στο Ν. Κοζάνης;
2. Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να στηρίξει τις προσπάθειες που γίνονται από τους κατοίκους του νομού να στραφούν σε εναλλακτικές, καθαρές, μορφές ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την πρόθεση του (Υπουργείου) να βάλει τέλος στην εποχή του λιγνίτη;

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου