.

Επτά υποψήφιοι υπέβαλαν φακέλους για το πρώτο περιβαλλοντικό έργο ΣΔΙΤ στη Δυτ. Μακεδονία

Από το vetonews.gr...

Επτά υποψήφιοι υπέβαλαν Φακέλους Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την 15η Μαρτίου 2011 για τη δημοπράτηση του πρώτου περιβαλλοντικού έργου ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία, όπου συνολικά συμμετέχουν 25 εταιρείες, έξι εκ των οποίων προέρχονται από Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το συγκεκριμένο έργο ΣΔΙΤ αναμένεται να αποτελέσει πρότυπο για την επέκταση αυτού του μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων και σε άλλες περιοχές της χώρας, εξασφαλίζοντας ένα ισχυρό εποπτικό ρόλο για το Δημόσιο και μοχλεύοντας παράλληλα ιδιωτικούς πόρους και τεχνογνωσία, προς όφελος του πολίτη και του περιβάλλοντος.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου