.

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Δ.Ε. 30.3.2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11η ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 30-3-2011 ΩΡΑ: 1:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Επικύρωση πρακτικών.

2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.
α) Δ.Τ. ΤΕΕ : Η οικοδομική δραστηριότητα μειώνεται το κόστος των υλικών κατασκευής αυξάνεται υπέρμετρα.
β) Αποστολή από Δήμο Εορδαίας έκθεσης για την έρευνα επί του φαινομένου που προκαλεί τις επιφανειακές διαρρήξεις στην ευρύτερη περιοχή του Δ.Δ. Μαυροπηγής του Δ. Πτολεμαίδας.
γ) Ερωτήματα συναδέλφων Β.Α. Αιγαίου μετά από διενέργεια σεμιναρίου για τον ΚΕΝΑΚ.
δ) Επιστολή ΤΕΕ Θράκης για 2 διακηρύξεις έργων (Μουσείο Αλεξανδρούπολης, προκατασκευασμένο κτίριο ΠΡΟΚΑΤ) συνοριακής φύλαξης Φερρών Αλεξανδρούπολης.
ε) Δ.Τ. ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας με θέμα: «Ύπαρξη τεχνογνωσίας στην Αιτωλοακαρνανία σε σχέση με τους φωτοβολταικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σχετική επιστολή προς Πρόεδρο ΤΕΕ.
στ) Επιστολή Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΚΕΤΕΚ ΕΠΑΣ Κοζάνης με αίτημα για γνωμοδότηση ΤΕΕ σχετικά με τις ειδικότητες που μπορούν να λειτουργήσουν στη σχολή τους.

3. Υλοποίηση ενταγμένου έργου στο ΕΑΠ του Τέλους Ανάπτυξης Ν. Κοζάνης «Προετοιμασία αξιοποίησης των μεγάλων τεχνικών έργων της ΔΕΗ στην περιοχή».

4. Έγκριση δαπανών.

5. Ενδιάμεση αξιολόγηση του ΕΑΠ

6. Προμήθεια συστήματος εγγραφής πρακτικών της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

7. Παρουσίαση ιστοσελίδας του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

8. Επιστολή Προέδρου ΤΕΕ για καθορισμό ημέρας Μηχανικού και ημέρας του πολίτη.


Ο Πρόεδρος

Δ. Μαυροματίδης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου