.

Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ: Εξαμηνιαία έκθεση του φαινομένου των ρηγματώσεων στην Μαυροπηγή

Παρατίθεται η εξαμινιαία έκθεση με τίτλο: ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ∆ΙΑΡΡΗΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Δ.∆. ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ ΤΟΥ ∆. ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ. Η έκθεση εκπονήθηκε από το Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ για λογαριασμό του Δήμου Πτολεμαϊδας και παρουσιάστηκε στην Μαυροπηγή την Τετάρτη 16.03.2011.
ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ∆ΙΑΡΡΗΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Δ.∆. ΜΑΥΡΟΠΗΓΗ...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου