.

ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση για την Ενσωμάτωση του Κόστους Εκπομπών CO2 στις Προσφορές Έγχυσης των Μονάδων


Η ΡΑΕ, εν συνεχεία της υπ’ αριθ. 1250/2010 Απόφασης και της υπ’ αριθμ. 349/2010 Γνωμοδότησής της, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τη μεθοδολογία ενσωμάτωσης του κόστους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις προσφορές έγχυσης των μονάδων παραγωγής, όπως προβλέπει το Άρθρο 44 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση consultation@rae.gr ή εγγράφως μέχρι και την Τετάρτη 6 Απριλίου 2011.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει τον πίνακα των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής (εξαιρουμένων όσων αιτηθούν τη μη δημοσιοποίηση των υποβαλλόμενων στοιχείων τους) και θα αξιολογήσει τις απόψεις που διατυπώθηκαν, ώστε να διαμορφώσει τη σχετική γνώμη της προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου