.

Τίνα Μπιρμπίλη: "Βασικά δίκτυα όπως αυτά του ηλεκτρισµού, των υδάτων και του φυσικού αερίου, είναι καλό ο έλεγχος να ανήκει στο Δηµόσιο"

Από τη συνέντευξη της ΥΠΕΚΑ Τίνας Μπιρμπίλη στα Νέα [28.3.2011]:

Το επόµενο διάστηµα η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το πρόγραµµα των αποκρατικοποιήσεων. Θεωρείτε ότι η ΔΕΗ θα µπορούσε να περιλαµβάνεται στους υπό πώληση οργανισµούς;

Το σηµαντικό θέµα σήµερα είναι η αναδιοργάνωση της ΔΕΗ, µε στόχο τον εκσυγχρονισµό και την ανασυγκρότηση της επιχείρησης. Οι παρεµβάσεις αυτές αφορούν την αποτελεσµατική λειτουργία της, τον εξορθολογισµό και τη διαφάνεια των δαπανών της και το επενδυτικό πρόγραµµά της, µε παράλληλη άρση των στρεβλώσεων στην αγορά ενέργειας στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς. Μόνο έτσι θα µπορέσει η επιχείρηση να αναπτύξει τον απαραίτητο δυναµισµό που θα της επιτρέψει να καταστεί σηµαντικός περιφερειακός παίκτης σε ενεργειακά θέµατα. Με τον τρόπο αυτό, θα διασφαλιστεί σηµαντικό όφελος για τους καταναλωτές και ταυτόχρονα όφελος για τους µετόχους της επιχείρησης.

Οσον αφορά το ερώτηµά σας, βρισκόµαστε σε µια ιδιαίτερη χρονική στιγµή η οποία χαρακτηρίζεται από τις γενικότερες οικονοµικές συνθήκες, τη χαµηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ως αποτέλεσµα της ύφεσης και τις αλλαγές στον ενεργειακό κλάδο, στην Ελλάδα και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ως αποτέλεσµα, η αξία της ΔΕΗ όπως αποτιµάται χρηµατιστηριακά είναι σαφώς υποτιµηµένη. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν ενδείκνυται ως χρόνος προβληµατισµού για τη διάθεση πακέτου µετοχών της επιχείρησης.

Πιστεύετε ότι κάποιοι οργανισµοί πρέπει να εξαιρεθούν από τη λίστα των αποκρατικοποιήσεων;

Δεν πρέπει να είµαστε δογµατικοί. Ωστόσο, σε βασικά δίκτυα όπως αυτά του ηλεκτρισµού, των υδάτων και του φυσικού αερίου, είναι καλό ο έλεγχος να ανήκει στο Δηµόσιο ώστε όταν βγούµε από την κρίση να έχουµε µια στρατηγική υποδοµή για να δηµιουργήσουµε την προοπτική της ανάπτυξής µας.

Σε ποια φάση βρίσκεται το ζήτηµα της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας; Προς ποια κατεύθυνση κινείστε;

Τρία είναι τα µεγάλα ζητήµατα σήµερα: η αλλαγή του ενεργειακού µείγµατος της χώρας µας µέχρι το 2020, ο εξωστρεφής προσανατολισµός της ΔΕΗ προς όφελος της οικονοµίας µας και η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας προς όφελος του καταναλωτή. Οι παρεµβάσεις για την απελευθέρωση της ενέργειας δεν απορρέουν από την υλοποίηση υποχρεώσεων που µας επιβάλλονται από το Μνηµόνιο. Αυτό είναι ανακριβές. Αντίθετα, αποτελούν προεκλογικές επιλογές και δεσµεύσεις µας. Ηδη το 2010 έγιναν βήµατα για την απελευθέρωση τιµολογίων της ΔΕΗ µε την παράλληλη άρση των στρεβλώσεων και των αφανών επιδοτήσεων µεταξύ οµάδων καταναλωτών, µε πρόβλεψη για τους κοινωνικά και οικονοµικά ευάλωτους συµπολίτες µας. Σύντοµα θα συζητηθεί στη Βουλή νοµοσχέδιο του υπουργείου για τη συµµόρφωση της χώρας µας προς το τρίτο ενεργειακό πακέτο, το οποίο αφορά τη νέα δοµή της αγοράς ενέργειας. Πολύ σύντοµα επίσης, ως αποτέλεσµα συζητήσεων µε τη Διεύθυνση Ανταγωνισµού της Επιτροπής, πιστεύουµε ότι θα προκύψει βιώσιµη φιλική λύση για το θέµα της λιγνιτικής παραγωγής.

Από κοινού µε άλλους έξι υπουργούς της Ε.Ε. συνυπογράψατε τη συµφωνία για 30% µείωση των ρύπων του διοξειδίου του άνθρακα µέχρι το 2020. Είναι εφικτός αυτός ο στόχος για µια χώρα που διέρχεται από µεγάλη οικονοµική κρίση;

Η δέσµευσή µας δεν αφορά τις διεθνείς διαπραγµατεύσεις για το κλίµα, αλλά έγινε για να δείξουµε ότι εµείς οι επτά χώρες ανησυχούµε περισσότερο για το παγκόσµιο περιβάλλον. Η πρωτοβουλία σχετίζεται µε την προοπτική ενός νέου αναπτυξιακού µοντέλου, αυτό τηςπράσινης ανάπτυξης που µπορεί να κάνει την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική. Υπό αυτή την έννοια, η χώρα µας θα µπορέσει να διατηρήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα. Η πρωτοβουλία θα έχει και συνέχεια.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου