.

ΥΠΕΚΑ: Δελτίο Τύπου για τους αγωγούς

ΘΕΜΑ: Διαδρομή και εγκατάσταση αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη, αγωγών φυσικού αερίου Ελλάδας-Ιταλίας και Ελλάδας-Βουλγαρίας

Το νομοσχέδιο «Διαδρομή και εγκατάσταση αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη, αγωγών φυσικού αερίου Ελλάδας-Ιταλίας και Ελλάδας-Βουλγαρίας και άλλες ρυθμίσεις» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που παρουσιάστηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει μια σειρά προσθέτων άρθρων που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική του έκδοση και αφορούν στην ρύθμιση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΥΠΕΚΑ.

Ειδικότερα, προωθείται η ψήφιση ρυθμίσεων που θα επιτρέψουν την επιτάχυνση των διαδικασιών κατασκευής του Υποθαλάσσιου Αγωγού Φυσικού Αερίου (IGI Poseidon) για τη Διασύνδεση Ελλάδας- Ιταλίας, καθώς και του Αγωγού για τη διασύνδεση Ελλάδα – Βουλγαρία (IGB), έργων με αδιαμφισβήτητη τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική ωριμότητα. Με τις υπό προώθηση διατάξεις τα έργα αυτά αναγνωρίζονται ως έργα εθνικής σημασίας και δημόσιας ωφέλειας και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την έκδοση των αναγκαίων πράξεων για τη χωροταξική οριοθέτηση των έργων των αγωγών. Παράλληλα, εξατομικεύονται οι φορείς εκτέλεσης ως νομικά πρόσωπα εταιρικής μορφής που απολαμβάνουν των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου για τους σκοπούς της επιτάχυνσης και της απρόσκοπτης υλοποίησης των έργων.

Περιλαμβάνεται επίσης ρύθμιση απαραίτητη για την προώθηση της ίδρυσης των τριών νέων Ε.Π.Α στις γεωγραφικές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα αποτελέσει βάση για την προκήρυξη διαγωνισμών και θα συμβάλει καθοριστικά στην προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των τριών νέων Ε.Π.Α.

Προωθούνται ρυθμίσεις που αφορούν στην εκμετάλλευση φυσικών πόρων, μεταξύ των οποίων και ρυθμίσεις για την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού χαμηλής θερμοκρασίας και τη διευκόλυνση μικρών και μεσαίων επενδυτών που επιθυμούν να υλοποιήσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως θερμοκήπια, ιχθυοκαλλιέργειες κλπ, με αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού χαμηλής θερμοκρασίας και δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν επιχειρηματικό σχέδιο για ολόκληρο το γεωθερμικό πεδίο όπως απαιτείται με βάση το ισχύον σήμερα καθεστώς.

Περιλαμβάνεται τέλος ρύθμιση που επεκτείνει τη δυνατότητα που υπάρχει σήμερα για απαλλαγή του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) από την υποχρέωση να λάβει άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος έως 5 MWe για πειραματικούς και εκπαιδευτικούς σταθμούς και ΑΠΕ, σε περιπτώσεις που το ΚΑΠΕ αναλάβει να εγκαταστήσει τέτοιους σταθμούς για λογαριασμό Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου