.

Συνήγορος του Πολίτη: Το Δικαίωμα στο Περιβάλλον στο Πρόγραμμα Comenius

Την ανάγκη για την επίσημη αναγνώριση και υιοθέτηση του Δικαιώματος σε ένα καθαρό και υγιές Περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα τόνισε η Βοηθός Συνήγορος κ.Ευαγγελία Μπαλλά στην ημερίδα 'Ανθρώπινα Δικαιώματα & Περιβάλλον' σε διεθνές ακροατήριο αποτελούμενο από μαθητές και καθηγητές από 5 χώρες (Ιταλία, Πορτογαλία, Τουρκία, Πολωνία, Ελλάδα) στο πλαίσιο του προγράμματος Comenius στο 2ο Γυμνάσιο Φιλύρου στις 24 Μαρτίου 2011 στη Θεσσαλονίκη. Στην εισήγησή της η Βοηθός Συνήγορος του Κύκλου Ποιότητας Ζωής παρουσίασε το Δικαίωμα στο Περιβάλλον ως έμμεση αναφορά στις διεθνείς συνθήκες για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τόνισε ότι παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες αυτές (Universal Declaration of Human Rights, European Convention on Human Rights) υιοθετήθηκαν αρκετά πριν από την δεκαετία του 1970 κατά την οποία υπήρξε αυξημένη ανησυχία της διεθνούς κοινότητας για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, το δικαίωμα στο περιβάλλον διαπνέει αρκετά από τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όπως το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην υγεία, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία κ.α. Κατόπιν της ψήφισής δε της Διακήρυξης της Στοκχόλμης (1972) και ιδίως της 1ης Αρχής της Συνθήκης αυτής είναι πλέον προφανής η σύνδεση ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα και το Δικαίωμα στο περιβάλλον γεγονός που αρχίζει πλέον να αναγνωρίζεται από την διεθνή κοινότητα κατόπιν και της πρόσφατης υιοθέτησης ψηφίσματος από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για το Δικαίωμα πρόσβασης στο καθαρό πόσιμο νερό (UN General Assembly Resolution, 28.7.2010).

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου