.

Μαυροπηγή: Ανάγκη συνεργασίας των μελετητικών ομάδων και συμπεράσματα

Από τη χθεσινή παρουσίαση [16.03.2011] στη Μαυροπηγή της μελέτης για το φαινόμενο των ρηγματώσεων στη Μαυροπηγή η ομάδα του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ ανέφερε ότι οφείλεται στη δραστηριότητα της ΔΕΗ με τις εκσκαφές στο Ορυχείο Μαυροπηγής.

Δύο σημεία αναφέρθηκαν και τονίστηκαν:

Γιατί δεν συνεργάζονται οι μελετητικές ομάδες με ανταλλαγές των επιστημονικών δεδομένων μεταξύ τους σύμφωνα και με σχετική επιστολή που τους απέστειλε και το ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας [Σεπ 2011] και θεωρείται αυτονόητο για τόσο σοβαρά θέματα;
Η απάντηση από την μελετητική ομάδα ήταν ότι δεν γνώριζαν για την παραπάνω επιστολή (διότι δεν ειδοποιήθηκαν από το Δήμο) και ότι βεβαίως θα συμμετέχουν σε οποιαδήποτε κοινή συνάντηση οριστεί δεδομένου ότι χρειάζεται περαιτέρω παρακολούθηση του φαινομένου με τη χρήση όλων των δεδομένων και μετρήσεων.

Εάν με βάση τις εκτιμήσεις τους - υπάρχει άμεσος κίνδυνος - για την ασφάλεια των κατοίκων στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα (πλην των οικιών με τις υφιστάμενες ζημίες), δεδομένου της εξορυκτικής δραστηριότητας της ΔΕΗ και της δυνατότητας ανάλυσης που έχουν με ειδικό πρόγραμμα επεξεργασίας.
Η απάντηση ήταν ότι πρέπει να μετεγκατασταθεί η Μαυροπηγή και βραχυπρόθεσμα δεν διαβλέπουν κίνδυνο. Ωστόσο χρειάζονται περισσότερα στοιχεία τα οποία και θα παραθέσουν το επόμενο διάστημα. Με σιγουριά λένε ότι η ρηγμάτωση σχετίζεται με τη δραστηριότητα του ορυχείου της Μαυροπηγής δεδομένου ότι έχει αποκλειστεί να οφείλεται σε παλαιά ρήγματα και σε σεισμική δραστηριότητα.

Είναι προφανές ότι με τόσο σοβαρά θέματα πρέπει να είμαστε κατά το δυνατόν ακριβείς και να υπάρχει διεπιστημονική συνεργασία. Η μετεγκατάσταση της Μαυροπηγής είναι αναγκαιότητα και με τα μέχρι σήμερα στοιχεία δεδομένη με τις διαδικασίες να προχωρούν. Η ομάδα μελέτης ασχολήθηκε ουσιαστικά και τα στοιχεία της θα διατεθούν ανοικτά και θα συμμετέχει σε όποια συνάντηση κληθεί για να επαναπροσεγγίσει το θέμα και με νέα δεδομένα.

1 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου