.

Το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα ανεξαρτητοποιηθεί πλήρως από τη ΔΕΗ

Από την express.gr...

ΑΝΟΙΓΕΙ ο δρόμος για πλήρη ανεξαρτητοποίηση από τη ΔΕΗ και μεταβίβαση σε τρίτους του συνόλου των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω του νόμου για την απελευθέρωση της αγοράς που προωθεί το Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οπως είναι ήδη γνωστό το νομοσχέδιο θεσμοθετεί τη δημιουργία μιας εταιρίας 100% θυγατρικής της ΔΕΗ, της ΑΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., στην οποία περιέρχονται η ιδιοκτησία, ο έλεγχος και η λειτουργία των δικτύων. Στην εταιρία αυτή ενσωματώνεται ο υφιστάμενος ΔΕΣΜΗΕ, ενώ παράλληλα δημιουργούνται μια σειρά από εποπτικά και συμβουλευτικά όργανα, που στόχο έχουν τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της νέας εταιρίας από την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, δηλαδή τη ΔΕΗ. Σε αυτό ακριβώς το σημείο εντοπίζεται και το ενδεχόμενο πλήρους απώλειας του ελέγχου των δικτύων, καθώς η μη τήρηση των όρων της ανεξαρτησίας οδηγεί σε αναθεώρηση του καθεστώτος της νέας εταιρίας.

Με άλλα λόγια, η ελληνική κυβέρνηση, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που της παρέχει κοινοτική οδηγία, υιοθέτησε και προωθεί το μοντέλο ITO (Independent Transmission Operator) έναντι του ISO (Independent System Operator) προκειμένου να διασφαλίσει την επαναφορά του ΔΕΣΜΗΕ υπό τον έλεγχο της ΔΕΗ. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι πρόκειται για μια επιλογή που είχε υποστηριχθεί και από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Yπουργείου Ενέργειας, η οποία μάλιστα είχε ανατρέψει πρόβλεψη του πρώτου νόμου για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 2773/1999. Σύμφωνα με τον πρώτο αυτό νόμο, ο ΔΕΣΜΗΕ ιδρύθηκε ως εταιρία που ανήκε κατά 49% στη ΔΕΗ και 51% στο Δημόσιο, αλλά προοπτικά θα είχαν τη δυνατότητα και υποχρέωση να συμμετέχουν στο μετοχικό του κεφάλαιο κατόπιν αύξησης και οι ιδιώτες παραγωγοί ενέργειας κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εγκατεστημένη ισχύ της χώρας, ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του ΔΕΣΜΗΕ από τη ΔΕΗ.

Ολα αυτά άλλαξαν στην πορεία, αλλά όπως προκύπτει τόσο από την οδηγία όσο και από το νομοσχέδιο, το οποίο στην πραγματικότητα αποτελεί πιστή μετάφραση των διατάξεών της, ενδέχεται πολύ σύντομα ο ΑΔΕΣΜΗΕ να οδηγηθεί στο μοντέλο που απερρίφθη υπό τον φόβο της απώλειας του ελέγχου των δικτύων. Και μάλιστα η αλλαγή αυτή θα της επιβληθεί και δεν θα είναι αποτέλεσμα επιλογής.

Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο προβλέπει ότι σε διάστημα επτά μηνών από την ίδρυσή της, η ΑΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να λάβει πιστοποίηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για μια σειρά υποχρεώσεων, οι οποίες μάλιστα περιγράφονται σε ένα περίπλοκο τεχνικό κείμενο τουλάχιστον 40 σελίδων της Eνωσης των Ευρωπαίων Ρυθμιστών. Οι προβλέπεις αυτές αφορούν κυρίως την ανεξαρτησία της ΑΔΕΣΜΗΕ από τη μητρική ΔΕΗ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί ως ανεξάρτητος διαχειριστής του δικτύου. Eγκυρες πηγές εκτιμούν ότι η προσαρμογή σε αυτές τις προβλέψεις θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση και όπως αναφέρεται ρητώς στο νομοσχέδιο η ΡΑΕ σε αυτή την περίπτωση θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλει στην εταιρία την εφαρμογή του μοντέλου ISO (Independent System Operator), δηλαδή το ανεξαρτοποιημένο σχήμα, κατά το οποίο τη διαχείριση του δικτύου έχει τρίτη εταιρία.

Πέραν αυτού, τόσο η οδηγία όσο και το νομοσχέδιο προβλέπουν ότι η ίδια η ΑΔΕΣΜΗΕ έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των δικτύων. Και αυτό είναι πιθανόν να συμβεί, δεδομένου ότι βάσει του νόμου και της οδηγίας η διοίκηση της ΑΔΕΣΜΗΕ ορίζεται από ανεξάρτητο εποπτικό συμβούλιο, το οποίο θα έχει αυξημένες αρμοδιότητες. Oπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην οδηγία, το εποπτικό όργανο «είναι υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων που μπορεί να έχουν σημαντική επίπτωση στην αξία των παγίων στοιχείων των μετόχων, ειδικότερα των αποφάσεων σχετικά με την έγκριση του ετήσιου σχεδίου χρηματοδότησης, το επίπεδο χρέωσης του διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς και το ύψος των μερισμάτων που διανέμονται στους μετόχους».

Με άλλα λόγια, το πολυδαίδαλο σχήμα που επελέγη από το Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι πολύ πιθανό να ανατραπεί εκ των πραγμάτων και να περάσουν στον έλεγχο τρίτων τα δίκτυα του ηλεκτρισμού. Εξέλιξη που θα οδηγήσει τελικά σε απομείωση της αξίας της ΔΕΗ, κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να συμβεί υπό τις παρούσες συνθήκες το Yπουργείο Οικονομικών για ευνόητους λόγους.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου