.

ΥΠΕΚΑ: Επαναλειτουργία συναλλαγών του Ελληνικού Μητρώου για τα δικαιώματα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

Ως γνωστόν, μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είχε ανασταλεί προσωρινώς, και συγκεκριμένα από τις 19 Ιανουαρίου 2011, στην Ελλάδα όπως και σε όλη την Ευρώπη, η λειτουργία των Μητρώων για τα δικαιώματα των εκπομπών όσον αφορά όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές συναλλαγές εκτός από την κατανομή και παράδοση δικαιωμάτων.

Ο λόγος για τον οποίο είχε αποφασιστεί η αναστολή λειτουργίας των μητρώων ήταν κάποιες σοβαρές διαδικτυακές προσβολές που υπέστησαν ορισμένοι κάτοχοι λογαριασμών σε αρκετά Μητρώα με αντικείμενο την ηλεκτρονική υπεξαίρεση δικαιωμάτων εκπομπών και μεταπώληση τους προς τρίτους.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ελληνικό Μητρώο είχε προσωρινώς αναστείλει τις εσωτερικές και εξωτερικές συναλλαγές του έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι ασφαλείας και υποβληθούν οι εκθέσεις των ελέγχων προς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε και αυτή με την σειρά της ελέγχους των αποτελεσμάτων από τα διάφορα εθνικά Μητρώα και σταδιακά άρχισε να εγκρίνει την επαναλειτουργία τους.

Από πλευράς Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) και Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) έγιναν εγκαίρως όλες οι απαραίτητες ενέργειες για αναβάθμιση των συνθηκών ασφαλείας και ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών ελέγχων της αξιοπιστίας του ελληνικού Μητρώου (μέσω ειδικών ελέγχων penetration tests κλπ) προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του συστήματος και η προστασία των συναλλαγών μεταξύ των κατόχων λογαριασμών.

Μετά την υποβολή των εκθέσεων με τα αποτελέσματα των ελέγχων του ελληνικού Μητρώου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η τελευταία ενέκρινε την επαναλειτουργία του Μητρώου στην χώρα μας από αύριο, Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011.

Σε συνέχεια της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο διαχειριστής του ελληνικού Μητρώου ξεκινάει την επαναλειτουργία του, την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011 και ώρα 10:00, από την νέα του έδρα Τιμολέοντος Βάσσου 11-13, Αθήνα 115 21.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν για την απαραίτητη διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων χρηστών σύμφωνα με τους νέους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του Μητρώου. Οι νέοι όροι χρήσης του Μητρώου (που περιλαμβάνουν και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησης) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑΑ www.ekpaa.gr αύριο, Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου