.

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Δ.Ε. 22.3.2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
ΤΡΙΤΗ 22-3-2011 ΩΡΑ: 8:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση πρακτικών.

2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.
α) Παραίτηση συν. Δαβιδοπούλου Σταυρούλας από μέλος της Δ.Ε. του Τμήματος. Νέο μέλος της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. η συν. Κωνσταντινίδου Υπατία.
β) Συγκροτήθηκε το Πειθαρχικό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας. Πρόεδρος ο συν. Πατσώνας Χάρης, αναπληρωτής Πρόεδρος ο συν. Καραγεώργος Κωνσταντίνος.
γ) Συνεδρίαση θεσμικών φορέων Νομού Κοζάνης με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΗ «Η Ένωση» για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου σχεδιασμού για την περιοχή και τη ΔΕΗ (Σάββατο 19 Μαρτίου).
δ) Επιστολή ΤΕΕ Τμ. Δυτικής Ελλάδας προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την αντισεισμική θωράκιση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
ε) Παρουσίαση εξαμηνιαίας έκθεσης της ομάδας καθηγητών του ΑΠΘ σχετικά με τις επιφανειακές διαρρήξεις στη Μαυροπηγή (Τετάρτη 16-3-2011).
στ) Επιστολή ΤΕΕ Τμ. Β.Α. Αιγαίου προς τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Νικόλαο Σηφουνάκη για τα προβλήματα έκδοσης αδειών σε οικόπεδα εντός οικισμών προϋφισταμένων του 1923.
ζ) Επιστολή Ινστιτούτο Μελετών Οργάνωσης και Ανάπτυξης για υλοποίηση προγράμματος ΛΑΕΚ που αφορούν εργοδοτικούς φορείς.
η) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Ομάδες Εργασίας της Ν.Ε. Ν. Καστοριάς.
θ) Επιστολή συναδέλφων για τη διαδικασία επιλογής μελών Ομάδων Εργασίας για Ενδιάμεση Αξιολόγηση Ε.Σ. /ΕΑΠ Ν. Κοζάνης 2007-2011.

3. Λειτουργία Μ.Ε. Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. – Πρόταση διενέργειας επαφών με αυτοδιοικητικούς φορείς.
4. Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας για το λογισμικό του ΚΕΝΑΚ στα Γρεβενά.
5. Υλοποίηση ενταγμένου έργου στο ΕΑΠ του Τέλους Ανάπτυξης Ν. Κοζάνης «Προετοιμασία αξιοποίησης των μεγάλων τεχνικών έργων της ΔΕΗ στην περιοχή».
6. Ορισμός εκπροσώπων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κοζάνης από φορείς της τοπικής κοινωνίας.
7. Αίτημα συναδέλφου για συμμετοχή στη Μ.Ε. Χωροταξίας.
8. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για το ΤΣΜΕΔΕ.
9. Προμήθεια συστήματος εγγραφής πρακτικών της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
10. Αίτημα Ν.Ε. Φλώρινας για αγορά γραφικής ύλης και έγκριση δαπάνης για καθαριότητα.
11. Αγορά 3 οθόνων για το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
12. Παρουσίαση ιστοσελίδας του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
13. Επιστολή Προέδρου ΤΕΕ για καθορισμό ημέρας Μηχανικού και ημέρας του πολίτη.
Ο Πρόεδρος
Δ. Μαυροματίδης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου