.

Η ΕτΠ προτείνει να συνεχιστεί η στήριξη της πολιτικής συνοχής μετά το 2013

Σε γνωμοδότηση της επιτροπής «Πολιτική εδαφικής συνοχής» της Επιτροπής των Περιφερειών υπογραμμίζεται η συνεισφορά της πολιτικής συνοχής στην ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη της Ε.Ε.. Η γνωμοδότηση αντιτίθεται στις προτάσεις ορισμένων κρατών μελών που αποβλέπουν στην εθνικοποίηση της διαρθρωτικής πολιτικής και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ενεργότερη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στα στάδια του προγραμματισμού της εφαρμογής και του ελέγχου, αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της συνοχής.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου