.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ποντοκώμης - Μαυροπηγής

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορυχείων Πτολεμαϊδας (μετεγκαταστάσεις Μαυροπηγής και Ποντοκώμης), που εστάλη στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για ανάρτηση στις 26 Φεβρουαρίου 2010, και είναι μέρος της συνολικής ΜΠΕ που αναμενόταν δίνεται παρακάτω από το energeiakozani.gr. Σημειώνεται ότι στα κεφάλαια 2 και 3 δίνεται χαρακτηριστικός χάρτης:

Εξώφυλλο

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1

Κεφάλαιο 2

Κεφάλαιο 3

Κεφάλαιο 4

Κεφάλαιο 5

Κεφάλαιο 6

Κεφάλαιο 7

Κεφάλαιο 8

Κεφάλαιο 9

Κεφάλαιο 10


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου