.

Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας για Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κίρκος, υπόγραψε την έγκριση ένταξης, απένταξης και τροποποίησης ενταγμένων έργων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) του νομού Κοζάνης 2007 – 2011.
Δεδομένης της δέσμευσης που υφίστανται οι πόροι του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ακόμη και για την επόμενη προγραμματική περίοδο, επισήμανε στην απόφασή του ότι:

1. Η δημοπράτηση έργων πολύ πάνω των χρηματοδοτικών ορίων του προγράμματος καθιστά αδύνατη την ολοκλήρωσή τους και κατά συνέπεια τη μη έγκαιρη παράδοση στους χρήστες με δυσμενή αντίκτυπο στην κοινωνία.

2. Ένα πρόγραμμα δε μπορεί, εξαιτίας υπερδέσμευσης, να δεσμεύει για την ολοκλήρωση των έργων πόρους της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

3. Με σκοπό την επαναφορά του προγράμματος στα πλαίσια του χρηματοδοτικού σχήματος, καλείται η Επιτροπή Παρακολούθησης να εισηγηθεί στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης και αυτό να αποφασίσει τη μη συμβασιοποίηση έργων, πάνω από το εγκεκριμένο ποσό κάθε φορέα.

4. Στην επόμενη συνεδρίαση θα παρουσιαστεί από τον Σύμβουλο Διαχείρισης/Α.Ν.Κ.Ο, η αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος ως προς τις εντάξεις, συμβασιοποιήσεις και πληρωμές.

Στην ίδια απόφαση ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κίρκος, επισήμανε ότι τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ενημερώθηκαν ότι οι πληρωμές των έργων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εντάσσονται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.), γίνονται μέχρι τα χρηματικά όρια που τους αναλογούν κατʼ έτος, σύμφωνα με την υπʼ αρ. Δ5/ΗΛ/Βφ5.179/456/οικ. 575/11-1-2008 Υπουργική Απόφαση. Επίσης, εγκρίνεται η σύνταξη μελέτης «Αξιολόγησης του δασικού πλούτου του νομού Κοζάνης και υποβολή πρότασης αξιοποίησης», ενώ στην επόμενη συνεδρίαση θα παρουσιαστούν, από τον Συμβούλιο Διαχείρισης του Ε.Α.Π./Α.Ν.Κ.Ο, οι προδιαγραφές και το κόστος της παραπάνω μελέτης για λήψη απόφασης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος.

Για το έργο με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος φραγμάτων Μηλοχωρίου και λιμνοδεξαμενής Αναρράχης», αυξάνεται ο προϋπολογισμός κατά 8.277,09, ενώ εντάσσεται επίσης το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση δρόμου από το Τοπικό Διαμέρισμα Ερμακιάς προς τον ορεινό όγκο Βερμίου νομού Κοζάνης» προϋπολογισμού 1.000.000,00 προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα δημοπράτησής του.

Πηγή: www.kozan.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου