.

Δήμος Αμυνταίου: Ενημερωτική εκδήλωση «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη 2010»

Η ενέργεια, οι μεταφορές, το περιβάλλον, η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία αποτελούν για την Ευρώπη σήμερα τεράστιες προκλήσεις, αλλά και της ανοίγουν νέους ορίζοντες. Παράλληλα, υπάρχουν πολλές ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη, αλλά οι συνθήκες της αγοράς δεν βοηθούν πάντα.

Το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» (Intelligent Energy Europe) αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο της Ε.Ε. για τη χρηματοδότηση της δράσης, ώστε να βελτιωθούν αυτές οι συνθήκες και να μας ωθήσουν προς μια πιο "ευφυή ενεργειακά" Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Αμυνταίου σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) της Ευρωπαικής Επιτροπής διοργανώνει μία ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη 7 Απριλίου 2010, στις 6:00μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Αμυνταίου, με θέμα :

«Διαχείριση ενέργειας και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ):
Ένα μοντέλο ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες»

klik για να κατεβάσετε την πρόσκληση...

Πηγή: ΑΝΚΟ - Enterprise Europe Network

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου