.

Τιμοκατάλογος για την πράσινη ενέργεια

Πηγή:Τα Νέα

Σημαντική μείωση του χρόνου αδειοδότησης των επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, δυνατότητα εγκατάστασης τέτοιων έργων και σε αμιγώς αγροτικές περιοχές και διαγωνισμούς για θαλάσσια αιολικά πάρκα προβλέπει το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ.
Για όλα τα νέα κτίρια προβλέπεται επίσης η κάλυψη μέρους των αναγκών τους σε ζεστό νερό χρήσης από ηλιοθερμικά συστήματα, σε ποσοστό 60%. Για κτίρια του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, από 1/1/2015 το σύνολο των αναγκών τους σε ενέργεια θα πρέπει να καλύπτεται από ΑΠΕ.
Ως κίνητρο για τη μεγαλύτερη αποδοχή των ΑΠΕ από τις τοπικές κοινωνίες προβλέπεται η επιστροφή στους κατοίκους του δήμου όπου εγκαθίσταται ένα αιολικό πάρκο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου τζίρου του (όταν σήμερα το 3% πηγαίνει στα ταμεία του δήμου), μέσω πίστωσης των λογαριασμών τους στο ηλεκτρικό ρεύμα. Δικαιούχοι της πίστωσης θα είναι οι οικιακοί καταναλωτές του διαμερίσματος του δήμου ή της κοινότητας όπου είναι εγκατεστημένο το έργο ΑΠΕ, και εν συνεχεία οι καταναλωτές των υπόλοιπων δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων. Με άλλο άρθρο επιτρέπεται η παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ και σε αγροτεμάχια, χαρακτηρισμένα ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, κάτι που σήμερα απαγορεύεται.

Εγγυημένες τιμές
Το υπουργείο αυξάνει την εγγυημένη επιδοτούμενη τιμή για επενδύσεις σε βιομάζα και γεωθερμία, προκειμένου να δοθεί επιπλέον κίνητρο να αναπτυχθούν αυτές οι τεχνολογίες στην Ελλάδα, ενώ διατηρεί στα τωρινά επίπεδα τις αντίστοιχες τιμές για αιολικά όπως και φωτοβολταϊκά. Προφανώς οι αντιδράσεις των εκπροσώπων της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας υποχρέωσαν την υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να πάρει πίσω τις αρχικές της προτάσεις για μείωση 20% των τιμών. Προβλέπεται επίσης προσαύξηση 20% της επιδοτούμενης τιμής για έργα ΑΠΕ, εφόσον υλοποιηθούν χωρίς τη χρήση επιχορήγησης για το σκέλος της κατασκευής από τον νέο αναπτυξιακό νόμο.

Τι αλλάζει στις αδειοδοτήσεις
Καταργείται η προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση αξιολόγησης ώστε να μην αναγκάζονται οι επενδυτές να επισκέπτονται τρεις φορές την ίδια υπηρεσία. Στο εξής την άδεια παραγωγής θα την εκδίδει η ΡΑΕ, όχι το υπουργείο, γεγονός που μεταφράζεται σε κέρδος μηνών για τους επενδυτές. Μέγιστος χρόνος έκδοσης της άδειας αυτής είναι δύο μήνες. Άδεια παραγωγής δεν θα χρειάζεται στο εξής για φωτοβολταϊκά ισχύος μέχρι 1 ΜW, όταν σήμερα δεν χρειάζεται για φωτοβολταϊκά μόνο έως 150 kW. Επίσης αν εντός 30 μηνών από τη χορήγηση άδειας παραγωγής ο επενδυτής δεν έχει πάρει και την άδεια εγκατάστασης, η πρώτη θα επιστρέφεται στη ΡΑΕ. Η άδεια εγκατάστασης θα έχει ισχύ δύο χρόνων, αλλά αν στη διετία δεν έχει εκτελεσθεί το 50% του έργου, τότε δεν θα ανανεώνεται. Μία σειρά διαδικασιών στο εξής θα γίνονται παράλληλα για να κερδηθεί χρόνος: έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έγκριση επέμβασης και προσφορά σύνδεσης στο ΔΕΣΜΗΕ. Μάλιστα η τελευταία θα καθίσταται δεσμευτική και οριστική μόνο μετά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, που σημαίνει ότι ο ηλεκτρικός χώρος θα δεσμεύεται στο εξής μόνο από ώριμα έργα.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου