.

Περί αναγκαιότητας ύπαρξης ΜΠΕ για τη δημοπράτησης της νέας μονάδας Πτολεμαϊδας 5

Αναφορικά με την αναγκαιότητα ύπαρξης ΜΠΕ για την προκήρυξη της νέας μονάδας Πτολεμαϊδας 5 αναφέρεται στο Κεφάλαιο 5 της υποβληθείσας ΜΠΕ:
"5.10.3 Κατασκευή νέας μονάδας Α.Η.Σ. Πτολεμαΐδας V .....
Για την κατασκευή και λειτουργία της νέας μονάδας ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V βρίσκεται υπό εκπόνηση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τύπου Α1 η οποία θα υποβληθεί το συντομότερο δυνατόν στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΔΕΑΡΘ).
"
Δηλαδή προφανώς αναμένεται ΜΠΕ για τη νέα μονάδα η οποία κατά τη συνάντηση [9.3.2010] στη ΔΕΗ προέκυψε ότι ΔΕΝ απαιτείται κατά την προκήρυξη.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου