.

Σε Δημόσια Διαβούλευση το Νομοσχέδιο για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση


Το νέο νομοσχέδιο με τίτλο «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» είναι διαθέσιμο προς δημόσια διαβούλευση, στην ιστοσελίδα www .opengov .gr, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ. Όπως τονίζεται, ο νέος νόμος περιλαμβάνει ένα σύνολο πολιτικών και μέτρων, που εναρμονίζουν την ελληνική νομοθεσία με την οδηγία 2006/32/ΕΚ, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, τον περιορισμό των ενεργειακών απωλειών και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου στοχεύει στην αλλαγή του τρόπου χρήσης και κατανάλωσης της ενέργειας από τους καταναλωτές, έτσι ώστε να απαιτείται λιγότερη ενέργεια, βελτιώνοντας ταυτόχρονα και την ποιότητα ζωής. Δημιουργούνται έτσι οι κατάλληλες συνθήκες και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών και παροχής στους τελικούς καταναλωτές μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Στο νέο διαμορφωθέν σκηνικό θα δραστηριοποιούνται εταιρείες που αναλαμβάνουν ολοκληρωμένα έργα ενεργειακών υπηρεσιών, από την προμήθεια του εξοπλισμού και την εγκατάσταση, ως τη χρηματοδότηση της δαπάνης και τη διαχείριση του συστήματος. Ο ρόλος αυτών των επιχειρήσεων είναι η παροχή φθηνότερων ενεργειακές υπηρεσίες εφαρμόζοντας μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις ή το οίκημα ενός χρήστη.Η πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών βασίζεται στην επίτευξη των βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης. Η υλοποίηση αυτών των έργων μπορεί να γίνεται και μέσω της Χρηματοδότησης από Τρίτους (ΧΑΤ). Αυτός χαρακτηρίζεται ως ένας εναλλακτικός τρόπος για την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας, εκεί που δεν υπάρχουν ίδια κεφάλαια.

Έτσι, όπως υπογραμμίζει το ΥΠΕΚΑ, σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία, διαμορφώνεται το νομοθετικό πλαίσιο και παρέχεται ένα σημαντικό εργαλείο χρηματοδότησης και υλοποίησης ενεργειακών επενδύσεων.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου