.

Πρόταση αναμόρφωσης ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, Μαρ 2010

Από το κείμενο που δόθηκε από την Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας στις συνεδριάσεις των Νομών υπό τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας:
Η διαδικασία αναμόρφωσης του Περιφερειακού Προγράμματος συνίσταται : α) στην ποσοτική αναμόρφωση και β) στην ποιοτική αναμόρφωση.
Η ποσοτική αναμόρφωση του Περιφερειακού Προγράμματος συνίσταται στην αυξομείωση των ενδεικτικών προϋπολογισμών των Κωδικών Θεματικών Προτεραιοτήτων (όπου απαιτείται), ενώ η ποιοτική αναμόρφωση στην αναπροσαρμογή της στρατηγικής και στόχευσης χωρίς να αλλοιώνεται το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Κλικ για πλήρη ανάγνωση της πρότασης αναμόρφωσης...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου