.

Σχέσεις ΔΕΗ και Τοπικής Κοινωνίας: Ώρα ευθύνης για όλους μας ...

Επειδή, θα πρέπει να αναγνωρίζουμε τουλάχιστον τις καλές προθέσεις και τις καλές "κινήσεις" και όχι μόνο να ασκούμε κριτική (ο γράφων πολλές φορές την άσκησε εντόνως) πρέπει να καταθέσω ορισμένες σκέψεις μου για τις πρωτοβουλίες που φαίνεται να έχουν ως στόχο το αμοιβαίο όφελος τοπικής κοινωνίας και ΔΕΗ.
Ο νέος Πρόεδρος της ΔΕΗ αναγνώρισε ότι τα θέματα πρέπει να λύνονται με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Εμείς αισθανόμαστε ικανοποιημένοι διότι τουλάχιστον φαίνεται να υπάρχει διοίκηση η οποία βλέπει τη ΔΕΗ όχι ως απλή Ανώνυμη Εταιρεία αλλά και ως Εταιρεία Κοινωνικής Ευθύνης με έντονο το δημόσιο χαρακτήρα. Είναι ζητούμενο να δούμε εάν αυτές οι προθέσεις μετουσιωθούν σε δράσεις και πράξεις. Αλλά και μόνο ότι συναποφασίσθηκε να συνταχθεί κοινό μνημόνιο το οποίο θα συμπεριληφθεί στην υπό γνωμοδότηση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Ποντοκώμη και τη Μαυροπηγή, με τη σύμφωνη γνώμη της ΔΕΗ, δηλώνει πια πολλά. Πολύ δε περισσότερο όταν η ΔΕΗ "δέχεται" την όποια επίλυση πρακτικά ικανοποιεί τους τοπικούς φορείς (συμπεριλαμβανομένης και της νομοθετικής ρύθμισης). Είναι αλήθεια ότι χρειάζεται χρόνος να οικοδομηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης. Σχέσεις εμπιστοσύνης οι οποίες δεν εποικοδομήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια αλλά αντιθέτως οι όποιες υπήρχαν αποικοδομήθηκαν.
Είναι ώρα ευθύνης για όλους μας πια. Το αμοιβαίο συμφέρον είναι πρόδηλο. Ας το ζυγίσουμε, να δούμε τις αναμενόμενες επενδύσεις και ας κοιτάξουμε μπροστά. Ας δράσουμε με τη λογική και όχι με το συναίσθημα. Ας αφήσουμε τις συντεχνιακές προσεγγίσεις και τις οπαδικές συμπεριφορές. Η Δυτική Μακεδονία θα ωφεληθεί στο σύνολο της από τις επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Και το κυριότερο θα απελευθερωθεί το στελεχιακό δυναμικό του Νομού, οι ανθρώπινοι πόροι, που κατασπαταλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια για να συζητάμε τα αυτονόητα.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου